• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо поліпшення умов оплати праці працівників бюджетних закладів галузі фізичної культури і спорту, збереження тренерсько-викладацького складу сфери фізичної культури і спорту, підвищення престижності роботи тренерів-викладачів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, тренерів центрів олімпійської підготовки. Зокрема, внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо оплати праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей та бюджетної сфери. Прийняте рішення дасть можливість підвищити окремим категоріям працівників сфери фізичної культури і спорту посадові оклади на два тарифні розряди з вересня поточного року.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 506

  Київ

  Про внесення змін до розділу VІ додатка 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 серпня 2002 р. № 1298

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до розділу VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2007 р., № 52, ст. 2099) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   



  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 506

  ЗМІНИ,
  що вносяться до розділу
  VI додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів
  України від 30 серпня 2002 р. № 1298

  1. У підрозділі “Керівні працівники”:

  1) позицію

  “Провідний, старший тренер, начальник команди

  12—16”

  замінити такою позицією:

  “Начальник команди

  12—16”;

  2) у графі “Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою”:

  у позиції “Директор училища фізичної культури та олімпійського резерву” цифри “10—15” замінити цифрами “12—17”;

  у позиції “Директор центру олімпійської підготовки” цифри “11—14” замінити цифрами “13—17”;

  у позиції “Директори спортивних шкіл усіх типів” цифри “11—14” замінити цифрами “13—16”;

  у позиції “Начальники структурних підрозділів, головні фахівці” цифри “8—10” замінити цифрами “10—12”.

  2. У підрозділі “Фахівці”:

  1) у позиції “Тренер-викладач, тренер, інструктор-методист, фахівець з фізичної реабілітації, інші фахівці” у графі “Діапазон розрядів за Єдиною тарифною сіткою” цифри “8—12” замінити цифрами “10—14”;

  2) доповнити підрозділ такою позицією:

  “Провідний, старший тренер штатної команди національних збірних команд України, тренер центру олімпійської підготовки

  12—16”.

  _____________________