• In English
 • Уряд вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів щодо проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду). Це дасть можливість застосувати прозорі процедури використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог щодо безпечності харчових продуктів та окремих показників якості, а також здійснення державного контролю за дотриманням санітарного законодавства. Зокрема, передбачається, що бюджетні кошти будуть направлені на проведення лабораторних досліджень (випробувань) об'єктів санітарних заходів, а також на погашення кредиторської заборгованості в установленому порядку.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 501

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
  Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 23, ст. 882; 2016 р., № 73, ст. 2457) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2017 р. № 501

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238

  1. У назві та пункті 1 постанови слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”.

  2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві Порядку слова “здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів” замінити словами “проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)”;

  2) пункт 1 викласти в такій редакції:

  “1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)” (далі — бюджетні кошти).”;

  3) у пункті 2:

  абзац другий викласти в такій редакції:

  “проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань та незалежної експертизи для здійснення державного контролю (нагляду);”;

  абзац третій виключити;

  4) у пункті 4:

  в абзаці другому слова “, що провадять діяльність у сфері торгівлі і послуг, зокрема у підприємств ресторанного господарства, для проведення незалежної експертизи (випробувань) їх якості та безпеки” виключити;

  в абзаці третьому слово “продукції” виключити;

  абзац четвертий після слова “продукції” доповнити словами “, у тому числі об’єктів санітарних заходів”;

  абзац сьомий виключити;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “послуг з проведення лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

  Бюджетні кошти також спрямовуються на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка утворилася на початок бюджетного періоду, зобов’язання за якою взяті на облік органами Казначейства в установленому законодавством порядку.”;

    5) пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Держспоживслужба за погодженням з головним розпорядником бюджетних коштів здійснює розподіл бюджетних коштів, передбачених для проведення:

  незалежної експертизи (випробувань) якості та безпеки продукції, у тому числі об’єктів санітарних заходів, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно штатній чисельності таких органів у кожному регіоні;

  лабораторних та інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, на підставі затверджених кошторисів та планів асигнувань загального фонду державного бюджету в розрізі її територіальних органів пропорційно кількості населення та об’єктів нагляду у сфері санітарного законодавства у кожному регіоні.”.

  _____________________