• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Національну поліцію. Зазначений документ приведено у відповідність до Закону України "Про Національну поліцію" і доповнено пунктом, яким передбачено, що поліція відповідно до покладених на неї завдань вживає заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні. Крім того, цією прийнятою постановою забезпечено реалізацію права поліцейських, які служать у поліції охорони, на гарантовану з боку держави та передбачену Законом України "Про Національну поліцію" одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 липня 2017 р. № 496

  Київ

  Про внесення змін до Положення
  про Національну поліцію

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 877 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 89, ст. 2971), такі зміни:

  пункт 4 доповнити підпунктом 141 такого змісту:

  “141) вживає заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснює привід у виконавчому провадженні;”;

  підпункт 9 пункту 5 після слів “на договірних засадах” доповнити словами “, крім виплат гарантованої з боку держави одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, що здійснюються за рахунок коштів, передбачених державним бюджетом для Національної поліції”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                            В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29