• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 грудня 2016 р. № 1070

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання коштів
  державного фонду регіонального розвитку

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 196 “Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 886), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 71

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 21 грудня 2016 р.

  № 1070

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів
  державного фонду регіонального розвитку

  1. Доповнити Порядок пунктами 61 і 62 такого змісту:

  “61. Замовники будівництва (центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування) забезпечують під час розроблення проектної документації для реалізації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), а також під час закупівлі транспортних засобів загального користування, шкільних автобусів обов’язкове врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

  62. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня забезпечують оформлення та виготовлення інформаційних табличок (наклейок) з логотипом державного фонду регіонального розвитку, які використовуються з метою ідентифікації інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються із залученням бюджетних коштів, та їх розміщення на об’єктах, що фінансуються із залученням бюджетних коштів. Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється з урахуванням витрат, пов’язаних з оформленням, виготовленням та розміщенням інформаційних табличок (наклейок).

  Вимоги до оформлення, виготовлення та розміщення зазначених табличок (наклейок) затверджуються Мінрегіоном.”.

  2. Пункт 10 після слів “використання бюджетних коштів” доповнити словами “, а також забезпечують інформування населення щодо залучення бюджетних коштів для фінансування таких програм і проектів шляхом розміщення відповідних інформаційних табличок (наклейок)”.

  _____________________