• In English
 • Уряд затвердив зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Зміни стосуються оптимізації критеріїв визначення одержувачів бюджетних коштів, розширення напрямів їх спрямування, зокрема, в частині будівництва об'єктів і споруд оборонного та спеціального призначення. Це дозволить Міністерству економічного розвитку і торгівлі України як державному замовнику організувати виконання завдань та заходів прийнятих у 2017 році державних цільових програм з реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 478

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для виконання
  державних цільових програм реформування та розвитку
  оборонно-промислового комплексу, розроблення,
  освоєння і впровадження нових технологій,
  нарощування наявних виробничих потужностей для
  виготовлення продукції оборонного призначення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 544 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 69, ст. 2329), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 478

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у
  державному бюджеті для виконання державних цільових програм
  реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу,
  розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування
  наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції
  оборонного призначення

  1. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Одержувачами бюджетних коштів є суб’єкти господарської діяльності, які відповідають таким критеріям:

  наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічних розрахунків (обґрунтувань) здійснення заходів за бюджетною програмою;

  незбиткова діяльність за останні два роки, відсутність простроченої заборгованості за наданими банками кредитами;

  наявність ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у разі, коли вона підлягає ліцензуванню згідно із законодавством;

  наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

  Одержувачем бюджетних коштів не може бути суб’єкт господарської діяльності, який має заборгованість з виплати заробітної плати, із сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та Пенсійного фонду України, якого визнано в установленому порядку банкрутом, стосовно якого порушено справу про банкрутство чи який перебуває у стадії ліквідації.”.

  2. У пункті 5:

  1) в абзаці першому слова “державного оборонного замовлення” замінити словами “державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу”;

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “розвиток інституційних спроможностей підприємств, організацій і установ оборонно-промислового комплексу та навчальних закладів, які здійснюють для них підготовку фахівців;

  капітальне будівництво об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення;

  покриття витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функції з виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, у межах, визначених законодавством.

  Гранична норма покриття витрат на утримання служби замовника за відповідними напрямами, визначеними абзацами другим — дев’ятим пункту 5 цього Порядку, встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних коштів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.”.

  3. Доповнити Порядок пунктом 61 такого змісту:

  61. Видатки, пов’язані з фінансуванням капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2374).”.

  _____________________