• In English
 • Кабінет Міністрів врегулював питання надання завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави - у частині відміни погодження Урядом рішень органів управління з метою позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих функцій з управління з урахуванням законів України "Про управління об'єктами державної власності" та "Про акціонерні товариства".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 472

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 30 жовтня 2014 р. № 678

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 678 “Про деякі питання управління корпоративними правами держави” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 97, ст. 2803; 2015 р., № 54, ст. 1741, № 62, ст. 2034, № 98, ст. 3365) зміни, що додаються.

                    Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 472

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 жовтня 2014 р. № 678

  1. У постанові:

  1) у пункті 1 слова “і погодження” виключити;

  2) у пункті 12 “та погодження” виключити.

  2. У Порядку надання і погодження завдань на голосування представникам держави на загальних зборах господарського товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві та пункті 1 Порядку слова “і погодження” виключити;

  2) абзац другий пункту 3, пункти 4 і 5 виключити;

  3) у пункті 6:

  абзац другий замінити абзацами такого змісту:

  “До такого проекту розпорядження відповідний центральний орган виконавчої влади додає такі документи та інформацію:

  завдання на голосування;

  пояснювальну записку з обґрунтуванням позиції стосовно кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів та відповідні рішення;

  інформацію про господарське товариство за формою згідно з додатком станом на останній звітний квартал;

  відомості щодо господарського товариства;

  інформацію про кандидатів для обрання до органів управління, ревізійної та лічильної комісії господарського товариства (довідки кадрових служб з місця роботи кандидата) — у разі внесення до порядку денного загальних зборів питання про зміну складу органів управління, ревізійної та лічильної комісій.”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Проект розпорядження Кабінету Міністрів України підлягає погодженню із заінтересованими органами в установленому порядку.”;

  4) пункт 7 виключити.

  _____________________