• In English
 • Уряд удосконалив порядок проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та проведення конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі. Суб'єкти управління об'єктами державної власності у разі проведення відповідного конкурсного відбору повинні забезпечити залучення професійних консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі та визначити джерела їх фінансування. Реалізація рішення Уряду сприятиме врегулюванню умов залучення професійних консультантів з відбору персоналу до складу комісій з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки та комісій з конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 469

  Київ

  Про внесення змін до постанов
  Кабінету Міністрів України
  від 3 вересня 2008 р. № 777 і
  від 10 березня 2017 р. № 142


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034, № 69, ст. 2277; 2016 р., № 5, ст. 274, № 94, ст. 3080) і від 10 березня 2017 р. № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 686) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 469

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 3 вересня 2008 р. № 777 і від 10 березня 2017 р. № 142

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777:

  1) доповнити постанову пунктом 41 такого змісту:

  “41. Суб’єктам управління об’єктами державної власності у разі проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки забезпечити залучення консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів суб’єктів господарювання державного сектору та інших джерел, не заборонених законодавством.”;

  2) у Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженому зазначеною постановою:

  пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

  “Суб’єкт управління у разі прийняття рішення про залучення консультантів з відбору персоналу для проведення конкурсного відбору керівників підприємств на платній основі визначає джерела їх фінансування. У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг консультантів здійснюється за рахунок коштів підприємства, він рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.”;

  абзац шостий пункту 20 доповнити реченнями такого змісту: “Суб’єкт управління визначає джерела залучення незалежних недержавних експертів на платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів особливо важливого для економіки підприємства та інших джерел, не заборонених законодавством. У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг недержавних експертів здійснюється за рахунок коштів особливо важливого для економіки підприємства, він рекомендує підприємству здійснити оплату таких послуг.”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142:

  1) доповнити постанову пунктом 4 такого змісту:

  “4. Суб’єктам управління об’єктами державної власності у разі проведення конкурсного відбору незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, забезпечити залучення професійних консультантів з відбору персоналу на безоплатній або платній основі за рахунок коштів державного бюджету, коштів державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, та інших джерел, не заборонених законодавством.”;

  2) у пункті 4 Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого зазначеною постановою:

  друге речення після слів “з правом дорадчого голосу” доповнити словами “, та визначити джерела залучення таких консультантів”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “У разі коли суб’єкт управління визначить, що оплата послуг професійних консультантів з відбору персоналу здійснюється за рахунок коштів підприємства та товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, він рекомендує суб’єктам господарювання здійснити оплату таких послуг.”.

  _____________________