• In English
 • Уряд впорядкував питання надання платних адміністративних послуг Держатомрегулюванням у сфері використання ядерної енергії. Зокрема, внесено зміни до Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання в частині перенесення послуг, які надавались територіальними органами, до переліку послуг, які надаються Держатомрегулюванням. Прийняття рішення зумовлене ліквідацією територіальних органів інспекції як юридичних осіб публічного права та утворенням територіальних органів як структурних підрозділів апарату Держатомрегулювання.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 458

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету

  Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 591 “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 43, ст. 1742; 2013 р., № 69, ст. 2538) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 458

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 1 червня 2011 р. № 591

  1. У назві та у пункті 1 постанови слова “та її територіальними органами” виключити.

  2. У переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розмірі плати за їх надання, затверджених зазначеною постановою:

  1) у назві переліку слова “та її територіальними органами” виключити;

  2) у розділі “Послуги, які надаються Держатомрегулювання”:

  після позиції

   

  “Видача ліцензії на виробництво джерел іонізуючого випромінювання

  10000”

   

  доповнити позицією:

   

  “Видача ліцензії на використання джерел іонізуючого випромінювання

  5000 — у разі виконання робіт з технічного обслуговування

  5000 — у разі використання радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання

  2500 — у разі використання інших джерел іонізуючого випромінювання”;

  після позиції

   

  “Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові ядерні установки, сховища для захоронення радіоактивних відходів, будівлі чи об’єкти, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії, а також розширити межі майданчика, на якому розміщено ядерну установку або сховище для захоронення радіоактивних відходів

  100 відсотків розміру плати за видачу ліцензії”

  доповнити такою позицією:

   

  “Внесення змін до ліцензії у разі наміру ліцензіата поширити дію ліцензії на додаткові джерела іонізуючого випромінювання, щодо поводження з якими встановлені умови ліцензії

  450”;

  3) розділ “Послуги, які надаються територіальними органами Держатомрегулювання” виключити.

  _____________________