• In English
 • Уряд визначив механізми мотивації працездатних безробітних з числа малозабезпечених сімей до працевлаштування. Відповідні зміни внесені в Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Зокрема, передбачено інформування центрами зайнятості органів соціального захисту населення стосовно дотримання такими безробітними законодавства про зайнятість та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім'ї. А це своєю чергою може стати підставою для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 454

  Київ

  Про внесення змін до Порядку призначення і
  виплати державної соціальної допомоги
  малозабезпеченим сім’ям

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2016 р., № 5, ст. 275), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 454

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку призначення і
  виплати державної соціальної допомоги
   малозабезпеченим сім’ям


  1. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

  “у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, з причин, передбачених абзацами сімнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), дев’ятнадцятим — двадцять другим підпункту 1 і підпунктом 2 пункту 37 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 р. № 198 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 26, ст. 859), — з місяця, що настає за місяцем, в якому припинено реєстрацію безробітного за інформацією центрів зайнятості.”.

  2. Пункт 27 доповнити абзацом такого змісту:

  “Інформування органів соціального захисту населення стосовно дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім’ї законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім’ї, здійснюється центрами зайнятості до 10 числа місяця, що настає за звітним.”.

   

  ____________________