• In English
 • Уряд вніс зміни до Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Актом вносяться зміни до Стратегії в частині зміни термінів виконання регламентів ЄС. Це сприятиме підвищенню рівня адаптації законодавства України до прав Європейського Союзу в цілому, та в частині імплементації зазначеної Глави IV. Гармонізація українського законодавства, інституційної інфраструктури та системи державного контролю відповідно до регуляторної та адміністративної політики та практики Європейського Союзу дасть змогу підвищити конкурентоздатність продуктів тваринного походження українського виробництва при доступі на ринки ЄС, а також забезпечити вітчизняного споживача безпечними харчовими продуктами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 4 липня 2017 р. № 444-р

  Київ

  Про внесення змін до Всеохоплюючої стратегії
  імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні
  заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з
  торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
  сторони, та Європейським Союзом, Європейським
  Співтовариством з атомної енергії і їхніми
  державами-членами, з іншої сторони

  Внести до Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 228, зміни, що додаються.

                    Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 444-р

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Всеохоплюючої стратегії
  імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні
  заходи) Розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з
  торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
  сторони, та Європейським Союзом, Європейським
  Співтовариством з атомної енергії і їхніми
  державами-членами, з іншої сторони


  1. У пункті 21 в абзаці першому:

  1) у графі “Строк підготовки, рік” цифри “2016” замінити цифрами “2019”;

  2) у графі “Строк впровадження, рік” цифри “2018” замінити цифрами “2021”.

  2. У пункті 26 в абзаці третьому:

  1) у графі “Строк підготовки, рік” цифри “2016” замінити цифрами “2017”;

  2) у графі “Строк впровадження, рік” цифри “2018” замінити цифрами “2019”.

  3. Пункт 64 доповнити абзацом такого змісту:

  “Регламент Ради (ЄС) № 1/2005 від 22 грудня 2004 р. щодо захисту тварин під час транспортування та проведення відповідних процедур, які вносять зміни до Деректив 64/432/ЄС та 93/119/ЄС і Регламенту ЄС № 1255/97

  2017

  2019”

  _____________________