Уряд вніс зміни до розпорядження щодо плану заходів з реалізації Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року. Розпорядження конкретизує номенклатуру товарів, за якими необхідно провести аналіз, та створює належні умови щодо проведення аналізу обсягів торгівлі між Україною та ЄС видами нехарчової продукції, на які не поширюватиметься дія Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів. Зазначимо, що проведення відповідного аналізу надасть можливість визначити акти законодавства ЄС, що встановлюють вимоги до такої продукції, та які будуть в подальшому пріоритетними для впровадження в Україні. Крім того, документом продовжено строк виконання пункту 17 плану заходів щодо вищезазначеного питання.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 червня 2017 р. № 407-р

Київ

Про внесення змін до пункту 17 додатка до
Стратегії розвитку системи технічного
регулювання на період до 2020 року

Внести до пункту 17 додатка до Стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 844 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2282), зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 52

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 407-р

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 17 додатка до Стратегії розвитку
системи технічного регулювання на період до 2020 року

1. Графу “Зміст заходу” викласти в такій редакції:

“Проведення аналізу обсягів торгівлі між Україною та ЄС товарами груп УКТЗЕД 25—97, на які не поширюється дія Протоколу про Угоду про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Визначення пріоритетних позицій товарів за товарною номенклатурою УКТЗЕД.

Визначення актів законодавства ЄС, що встановлюють вимоги до таких товарів та які є пріоритетними для впровадження в Україні”.

2. У графі “Строк виконання” цифри і слово “2016 рік” замінити цифрами і словом “2017 рік”.

_____________________