Уряд схвалив зміни до Положення про прикордонний режим в частині особливостей роботи суден флоту рибної промисловості. Постановою передбачається збереження єдиного підходу до обліку місць базування суден флоту рибної промисловості та врахування галузевих особливостей, таких як періоди ведення рибного промислу, технічні характеристики видів риболовних суден. При цьому документом удосконалено порядок взаємодії органів охорони державного кордону Держприкордонслужби з іншими відомствами та відповідальними за інформування фізичними та юридичними особами. Постанова узгоджує вимоги нормативно-правових актів, які регулюють діяльність в прикордонних контрольованих районах, з Законом України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів". Крім того, при розробці зазначеного акта враховано особливості роботи суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 14 червня 2017 р. № 416

Київ

Про внесення змін до Положення
про прикордонний режим

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1147 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1127; 1999 р., № 17, ст. 726; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 26, ст. 1705; 2010 р., № 94, ст. 3340; 2013 р., № 51, ст. 1839; 2016 р., № 12, ст. 512), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

Інд. 75

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2017 р. № 416

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про прикордонний режим

1. Пункт 1 після слів “(далі — маломірні судна, інші плавзасоби),” доповнити словами “а також в місцях базування — суден флоту рибної промисловості,”.

2. У підпункті 4 пункту 2 слова “, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства,” виключити, а слова “установлених Мінагрополітики” замінити словами “визначених положенням про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженим Мінагрополітики”.

3. Пункт 12 викласти в такій редакції:

“12. Капітанам (судноводіям, стерновим-мотористам) морських і річкових суден, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, власникам маломірних суден, інших плавзасобів, командирам повітряних суден, начальникам поїздів і провідникам вагонів, старшим стюардам і стюардам, водіям транспортних засобів забороняється підвозити у контрольований прикордонний район та прикордонну смугу і вивозити з них осіб, які не мають відповідних документів.”.

4. У пункті 14:

1) слова “і рибальства” виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Місця для рибальства визначаються Мінагрополітики відповідно до законодавства.”.

5. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. У районах, прилеглих до узбережжя моря, що охороняється Державною прикордонною службою, у межах територіального моря і внутрішніх вод, де встановлено прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, крім зазначених у пунктах 7—21 цього Положення режимних обмежень, забороняється зберігання на об’єктах базування, місцях базування суден флоту рибної промисловості, плавання та пересування маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, не зареєстрованих в установленому порядку в органах, які здійснюють нагляд за такими суднами і засобами.

Забороняється зберігання маломірних суден, інших плавзасобів на об’єктах базування, що не отримали дозволу на експлуатацію, передбаченого пунктом 28 цього Положення, а суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, — в місцях базування, не внесених до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого Держрибагентством.”.

6. Абзац другий пункту 23 викласти в такій редакції:

“Списки торговельних і маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, подаються адміністраціями морських (річкових) портів, об’єктів базування та місць базування суден флоту рибної промисловості на вимогу уповноважених осіб підрозділу органу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого визначено їх місце базування, до такого підрозділу.”.

7. Пункти 24—30 викласти в такій редакції:

“24. Після реєстрації в установленому порядку маломірні судна, інші плавзасоби приписуються до об’єктів базування, а судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, беруться на облік в місцях базування та забезпечуються постійними місцями для стоянки (зберігання).

Під час зміни приписки або взяття на облік та постійного місця для стоянки (зберігання) маломірних суден, інших плавзасобів, а також суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, адміністрації об’єктів базування або місць базування суден флоту рибної промисловості письмово інформують підрозділи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких вони розташовані, не пізніше ніж за 24 години після проведення такої зміни, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку та електронної пошти.

У разі коли адміністрація об’єкта базування або місця базування суден флоту рибної промисловості не може забезпечити обліковані маломірні судна, інші плавзасоби, судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, постійним місцем для стоянки (зберігання), дозволяється тримання їх в іншому місці за письмовим погодженням з адміністрацією об’єкта базування та територіальним органом Укртрансбезпеки, а для суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з адміністрацією місця базування суден флоту рибної промисловості та Держрибагентством за умови забезпечення надійного зберігання з обов’язковим інформуванням у порядку, визначеному абзацом другим цього пункту, відповідного підрозділу Державної прикордонної служби.

Забороняється тримання маломірних суден, інших плавзасобів поза об’єктами базування, а суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, — поза місцями базування, крім випадків, визначених цим пунктом.

25. Списання з балансу і утилізація, передача маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, проводяться з обов’язковим письмовим інформуванням протягом п’яти робочих днів про це відповідного підрозділу Державної прикордонної служби, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку та електронної пошти.

26. Протягом 24 годин з часу прибуття у прикордонну смугу або контрольований прикордонний район власники повинні взяти маломірні судна, інші плавзасоби, повітряні судна, які здійснюють посадку на воду, на облік в адміністрації найближчого об’єкта базування в порядку, встановленому Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міською держадміністраціями, а судна флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, в адміністрації найближчого місця базування суден флоту рибної промисловості відповідно до правил, встановлених Мінагрополітики, про що адміністрації об’єктів базування або місць базування флоту рибної промисловості письмово інформують протягом 24 годин після взяття на облік, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, підрозділи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування, місце базування.

27. Об’єкти базування в межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району облаштовуються в місцях, які визначаються рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій в порядку, визначеному законодавством, за погодженням з відповідними органами Державної прикордонної служби з урахуванням пропозицій райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, а для суден флоту рибної промисловості з урахуванням пропозицій Держрибагентства. Погодження та пропозиції надаються письмово у довільній формі на офіційних бланках відповідних органів.

Номери об’єктам базування надаються відповідними рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської держадміністрацій, Держрибагентства (для місць базування суден флоту рибної промисловості), про що інформуються органи Державної прикордонної служби, на ділянці яких вони облаштовуються.

Реєстрація об’єктів базування, місць базування суден флоту рибної промисловості здійснюється відповідно до законодавства, про що їх адміністрації письмово інформують підрозділи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебуває відповідний об’єкт базування або місце базування суден флоту рибної промисловості, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів після завершення реєстрації, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

28. З метою своєчасного облаштування об’єкти базування щороку до початку навігаційного періоду підлягають огляду спільною комісією, яка утворюється райдержадміністраціями, а в містах обласного значення — органами місцевого самоврядування (які розробляють та затверджують акт огляду), до складу якої включаються представники райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, інспектори Мінприроди, державного органу, що здійснює нагляд за безпекою судноплавства та реєстрацією суден, представники Держрибагентства (у разі потреби), органів Національної поліції, ДСНС і Державної прикордонної служби.

Об’єкти базування, які після здійснення огляду не отримали відповідного дозволу, до експлуатації не допускаються.

Огляд місця базування суден флоту рибної промисловості здійснюється міжвідомчими комісіями, призначеними Держрибагентством, до складу яких включені представники Державної прикордонної служби, у строк, встановлений Держрибагентством. За результатами огляду складається акт огляду місця базування суден флоту рибної промисловості. Місця базування суден флоту рибної промисловості допускаються до експлуатації після внесення їх до переліку місць базування суден флоту рибної промисловості, який затверджується Держрибагентством.

29. Юридичні і фізичні особи, яким належать об’єкти базування, місця базування суден флоту рибної промисловості, впорядковують і обладнують їх в установленому порядку, забезпечуючи належну охорону та зв’язок з підрозділами Державної прикордонної служби.

30. Заходи щодо обліку і тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду на об’єктах базування, здійснюють адміністрації об’єктів базування, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, адміністрації місць базування суден флоту рибної промисловості, а також юридичні і фізичні особи.

Заходи щодо тримання маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, які здійснюють посадку на воду, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, і за відповідним погодженням зберігаються окремо не на об’єктах базування або на місцях базування суден флоту рибної промисловості, здійснюють їх власники.

Юридичні і фізичні особи, яким належать об’єкти базування, місця базування суден флоту рибної промисловості, власники, капітани (судноводії, стернові-мотористи) маломірних суден, інших плавзасобів, повітряних суден, що здійснюють посадку на воду, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, зобов’язані надати уповноваженим особам Державної прикордонної служби безперешкодний доступ до місця їх тримання.”.

8. У пункті 33:

1) абзаци п’ятий і шостий викласти в такій редакції:

“Вихід та плавання суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, після настання темної пори доби, маломірних суден та інших плавзасобів після закінчення навігаційного періоду і настання темної пори доби (за винятком наявності у судна відповідного дозволу Регістра судноплавства України та обладнання, яке для нічного плавання визначене Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Міжнародними правилами попередження зіткнень суден на морі 1972 року), а також за межі 2 морських миль без відповідних радіоелектронних засобів зв’язку та дозволу на користування ними забороняється.

Забороняється виходити за межі 2 морських миль: маломірним суднам та іншим плавзасобам, в яких ефективна площа розсіювання судна недостатня для його виявлення за допомогою радіолокаційних станцій (радарів) у діапазонах 9 і 3 ГГц (довжина хвилі 3 і 10 сантиметрів), без радіолокаційних відбивачів; суднам флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, без технічних засобів дистанційного контролю.”;

абзац сьомий після слів “з об’єктів базування” доповнити словами “або з місць базування суден флоту рибної промисловості”.

9. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. У разі порушення вимог щодо порядку зберігання, виходу у територіальне море та внутрішні води, завантаження і розвантаження торговельних та маломірних суден, інших плавзасобів, суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, посадки і висадки пасажирів органи Державної прикордонної служби мають право тимчасово забороняти експлуатацію об’єктів базування, місць базування суден флоту рибної промисловості або забороняти вихід у внутрішні води таких суден і плавзасобів. Про запровадження цієї санкції органи Державної прикордонної служби письмово інформують заінтересованих юридичних та фізичних осіб завчасно. Це обмеження діє до усунення виявлених порушень.

У разі заборони Укртрансбезпекою експлуатації або виходу суден з об’єктів базування, а Держрибагентством — суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, з місць базування зазначені органи не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту прийняття такого рішення письмово інформують про це, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти, органи Державної прикордонної служби, у зоні відповідальності яких перебувають розташовані відповідні об’єкти базування або місця базування суден флоту рибної промисловості.”.

10. Текст Положення після слова “судноводій” в усіх відмінках і формах числа доповнити словом “, стерновий-моторист” у відповідному відмінку і числі.

_____________________