• In English
 • Уряд привів у відповідність до законодавства деякі постанови Кабінету Міністрів України. Зокрема, до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності" приведено у відповідність Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, Примірне положення про органи державного архітектурно-будівельного контролю та Порядок здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду. Зокрема, термін пред'явлення постанов до виконання зменшено з двох років до трьох місяців.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 7 червня 2017 р. № 405

  Київ

  Про внесення змін до деяких

  постанов Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 січня 2017 р. № 1817-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2017 р. № 405

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. № 244 (ЗП України, 1995 р., № 7, ст. 164; Офіційний вісник України, 2012 р., № 16, ст. 592; 2013 р., № 81, ст. 3003; 2015 р., № 79, ст. 2644):

  1) в абзаці восьмому пункту 2 слова “в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі” виключити;

  2) в абзаці першому пункту 34 слова “двох років” замінити словами “трьох місяців”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 671 “Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2358):

  1) у пункті 3 слова і цифри “декларацій про готовність до експлуатації об’єктів I, II та III категорій складності” замінити словами “декларацій про готовність об’єктів до експлуатації”;

  2) у Примірному положенні про органи державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженому зазначеною постановою:

  у підпункті 1 пункту 4 слова “, реєструє, повертає” виключити;

  у пункті 5:

  підпункт 3 викласти в такій редакції:

  “3) у разі виявлення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил, містобудівних умов та обмежень, затвердженого проекту або будівельного паспорта забудови земельної ділянки видавати обов’язкові для виконання приписи щодо:

  усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил;

  зупинення підготовчих та будівельних робіт;”;

  підпункт 10 після слів “перевірки з використанням” доповнити словом “фото-,”;

  абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

  “7. У разі утворення органу держархбудконтролю як структурного підрозділу Київської або Севастопольської міськдержадміністрації керівник органу держархбудконтролю призначається на посаду та звільняється з посади головою відповідної місцевої держадміністрації за погодженням з Головою Держархбудінспекції.”;

  у тексті Примірного положення слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 698 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 74, ст. 2424):

  1) у вступній частині постанови цифри “41” замінити цифрами “411”;

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  в абзаці першому пункту 2 слова “в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві і Севастополі (далі — головні інспектори будівельного нагляду)” виключити;

  у підпункті 1 пункту 3 і підпункті 4 пункту 4 слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”;

  абзац перший пункту 29 викласти в такій реакції:

  “29. У разі виявлення головним інспектором будівельного нагляду під час проведення перевірки порушення, відповідальність за яке встановлена законом, складається протокол про правопорушення за формою, встановленою Мінрегіоном. У разі виявлення головним інспектором будівельного нагляду під час проведення перевірки порушення, яке може бути усунуто, видається припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності (далі — припис) за формою згідно з додатком 5.”;

  в абзаці третьому пункту 33 слова “скасування або зупинення” замінити словом “відновлення”;

  у додатках до Порядку:

  у додатках 2 і 5 цифри “41” замінити цифрами “411”;

  у додатку 3 слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”;

  у назві та тексті додатка 4 слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”;

  у додатках 5—7 слова слова “державних стандартів” замінити словом “стандартів”.

   

  _____________________