• In English
 • Уряд привів у відповідність до законодавства постанову щодо переліків обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин. Зокрема, документом визначено загальні засади, пов'язані з поняттям форс-мажорних обставин, уповноваженим органом, що засвідчує форс-мажорні обставини, та документом, яким підтверджується наявність таких обставин. Крім того, актуалізовано положення, пов'язані з уточненням назв державних органів, уповноважених на надання розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 7 червня 2017 р. № 393

  Київ

  Про внесення змін до переліку обставин, що
  свідчать про наявність загрози виникнення або
   накопичення податкового боргу, і доказів
  існування таких обставин


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 20), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 7 червня 2017 р. № 393

  ЗМІНИ,
  що вносяться до переліку обставин, що свідчать
   про наявність загрози виникнення або накопичення
  податкового боргу, і доказів існування таких обставин


  1. В абзаці другому пунктів 2 і 3 розділу I слова “органом державної податкової служби” замінити словами “контролюючим органом”.

  2. У розділі II:

  1) абзац перший викласти в такій редакції:

  “Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті 141 Закону України “Про торгово-промислові палати в Україні”, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.”;

  2) абзац третій викласти в такій редакції:

  сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили);”.

  _____________________