• In English
 • В Україні запроваджується облік поверхневих водних об'єктів. Відповідні заходи здійснюватиме Державне агентство водних ресурсів. Постановою Уряду внесено зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 08 квітня 1996 р. № 413 та від 20 серпня 2014 р. № 393, якими затверджено Порядок ведення державного водного кадастру та Положення про Держводагентство, з метою приведення їх у відповідність до вимог законодавства. Зокрема, змінами до Водного кодексу до компетенції Держводагентства віднесено ведення державного обліку поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об'єктів, утворення басейнових рад та затвердження водогосподарських балансів. Внесені Урядом зміни дозволять Держводагентству реалізовувати повноваження, визначені Водним кодексом України. Прийняття постанови дозволить запровадити облік поверхневих водних об'єктів в Україні, що наразі відсутній.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 31 травня 2017 р. № 372

  Київ

  Про внесення змін до постанов
  Кабінету Міністрів України
  від 8 квітня 1996 р. № 413 і
  від 20 серпня 2014 р. № 393


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 “Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру” (ЗП України, 1996 р., № 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 2000 р., № 40, ст. 1687; 2004 р., № 25, ст. 1650; 2011 р., № 67, ст. 2572; 2012 р., № 22, ст. 834, № 81, ст. 3257; 2013 р., № 53, ст. 1934) і від 20 серпня 2014 р. № 393 “Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 71, ст. 1995) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 травня 2017 р. № 372

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 8 квітня 1996 р. № 413 і від 20 серпня 2014 р. № 393

  1. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України вiд 8 квітня 1996 р. № 413:

  1) пункт 6 викласти в такій редакції:

  “6. Державний водний кадастр ведеться:

  ДСНС за розділом “Поверхневі води” у частині проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується МВС, за погодженням з Мінприроди та Держводагентством;

  Держводагентством за розділом “Поверхневі води” у частині обліку поверхневих водних об’єктів та за розділом “Водокористування”;

  Держгеонадрами за розділомПідземні  води”.

  Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт із складення державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали.”;

  2) пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:

  Держводагентство за результатами робіт із складення державного водного кадастру за розділом “Поверхневі водні об’єкти” передає відомості (зміни до відомостей) про включені до нього поверхневі водні об’єкти до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 483.”;

  3) пункт 9 виключити.

  2. У пункті 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 393:

  1) доповнити пункт підпунктами 361 — 363 такого змісту:

  “361) веде державний облік поверхневих вод у частині обліку поверхневих водних об’єктів;

  362) утворює басейнові ради;

  363) затверджує водогосподарські баланси;”;

  2) у підпункті 37 слово “розділом” замінити словами “розділами “Поверхневі водні об’єкти” та”.

  _____________________