• In English
 • З метою виконання зобов'язань України, прийнятих за результатами Лондонського антикорупційного саміту, який відбувся 12 травня 2016 року у м. Лондоні, Урядом підтримано ініціативу Міністерства юстиції та Державного агентства з питань електронного урядування приєднатися до Глобального реєстру бенефіціарних власників, який створюється в рамках міжнародного проекту OpenOwnership, та забезпечити передачу до зазначеного реєстру даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про бенефіціарну власність. Очікується, що в перспективі ці відомості стануть складовою частиною Глобального реєстру бенефіціарних власників та будуть глобально взаємопов'язаними з наборами даних інших держав-учасниць та визнаними в різних юрисдикціях. Крім того, в рамках цієї роботи передбачається підписання ініційованого громадською організацією "Transparency International Україна" Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством юстиції, Державним агентством з питань електронного урядування, громадською організацією "Transparency International Україна" та консорціумом "OрenOwnershiр". Водночас у зв'язку з успішною практикою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 593 та численними проханнями суб'єктів господарювання постанова передбачає можливість надання відомостей Єдиного державного реєстру статистичного та аналітичного характеру у формі прикладного програмного інтерфейсу з використання сервісної послуги. Реалізація положень постанови стане черговим кроком у боротьбі з корупцією, яка є необхідною для підтримки економічної стабільності, захисту прав людини та протидії організованій злочинності, та сприятиме розвитку електронних сервісів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 травня 2017 р. № 339

  Київ

  Про внесення змін до постанови
   Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 593

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 593 “Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 71, ст. 2393) зміни, що додаються.

  2. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції та Державного агентства з питань електронного урядування щодо підписання ініційованого громадською організацією “Transparency International Україна” Меморандуму про взаєморозуміння та співробітництво між Міністерством юстиції, Державним агентством з питань електронного урядування, громадською організацією “Transparency International Україна” та консорціумом “OрenOwnershiр”.

  3. Міністерству юстиції, Державному агентству з питань електронного урядування за участю громадської організації “Transparency International Україна” та консорціуму “OрenOwnershiр” у місячний строк вжити заходів щодо визначення обсягу та структури даних, доступ до яких надається в рамках міжнародного проекту OpenOwnership.

  Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 травня 2017 р. № 339

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 593

  1. Вступну частину постанови після слів “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” доповнити словами і цифрами “та з метою виконання зобов’язань України за результатами Антикорупційного саміту, що відбувся 12 травня 2016 р. у м. Лондоні, плану дій із впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” у 2016—2018 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909,”.

  2. Пункти 1—4 викласти в такій редакції:

  “1. Установити, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), надаються:

  1) в електронному вигляді з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру з метою обробки та перетворення відкритих відомостей Єдиного державного реєстру для їх подальшого сприйняття автоматизованими та інформаційними системами;

  2) у паперовому або електронному вигляді з використанням сервісної послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних;

  3) в електронному вигляді з метою інтеграції відомостей з Єдиного державного реєстру про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичних осіб до Глобального реєстру бенефіціарних власників в рамках міжнародного проекту OpenOwnership.

  2. Установити таку плату за надання відомостей з Єдиного державного реєстру:

  1) два прожиткових мінімуми для працездатних осіб — щомісяця у разі надання відомостей відповідно до підпункту 1 пункту 1 цієї постанови;

  2) 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб — за кожний запит у разі надання відомостей відповідно до підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.

  Відомості відповідно до підпункту 3 пункту 1 цієї постанови надаються безоплатно.

  3. Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру, розмір якої визначається виходячи з місячного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому такі відомості надаються, та округлюється до гривні, перераховується до державного бюджету в установленому порядку.

  4. Критерії, строки, порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру, умови та розмір плати за надання сервісних послуг, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 1 цієї постанови, визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.”.

  _____________________