• In English
 • Уряд вніс зміни до пункту 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги. Прийняття постанови дозволить удосконалити механізм призначення на посаду директора Координаційного центру з надання правової допомоги, визначити порядок проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Координаційного центру та якнайшвидше провести конкурс з відбору кандидатів на посаду директора з числа осіб, здатних професійно виконувати посадові обов'язки. Зазначене також сприятиме ефективному функціонуванню системи безоплатної правової допомоги.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 26 квітня 2017 р. 304

  Київ

  Про внесення змін до пункту 16
  Положення про Координаційний
  центр з надання правової допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести зміни до пункту 16 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 504 “Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 43, ст. 1668; 2015 р., № 22, ст. 608), виклавши його в такій редакції:

  “16. Координаційний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади державним секретарем Мін’юсту. З метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки директора, на зайняття вакантної посади директора може проводитися конкурс у порядку, визначеному Мін’юстом.

  Директором Координаційного центру може бути особа, яка має вищу освіту другого рівня за ступенем магістра за галуззю знань “Право” або “Управління та адміністрування”, або “Публічне управління та адміністрування”, має досвід роботи не менше трьох років на керівних посадах в органах державної влади та/або місцевого самоврядування та/або підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, вільно володіє державною мовою.”.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 29