• In English
 • Уряд визначив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Відповідно до прийнятого розпорядження у квітні - травні 2017 року до Збройних Сил України та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 14 135 осіб, із них до: Збройних Сил України - 9 135 осіб, Національної гвардії України - 4 200 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 800 осіб.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 22 березня 2017 р. № 185-р

  Київ

  Про затвердження чисельності громадян України,
  що підлягають призову на строкову військову службу,
  обсягу видатків для проведення призову
  у квітні — травні 2017 року


  1. Затвердити:

  чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у квітні — травні 2017 р. з областей, м. Києва, згідно з додатком 1;

  обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні — травні  2017 р. згідно з додатком 2.

  2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту перерахувати до 5 квітня 2017 р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

  3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту перерахувати до 5 квітня 2017 р. кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 1 737 036 гривень та 330 864 гривні відповідно.

  4. Міністерству оборони забезпечити:

  проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчуванням під час перебування в зазначених пунктах і дорозі;

  цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ, Державною спеціальною службою транспорту коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

  5. Обласним, Київській міській держадміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у квітні — травні 2017 року.

  6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству інфраструктури.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29

  Додатки, що додаються: