• In English
 • Уряд прийняв рішення вжити заходів щодо вилучення з обігу товарів, які імітують продовольчі товари та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів, особливо дітей. Відповідні зміни внесені до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів. Постанова Уряду відповідає зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-правовим, та праву Європейського Союзу в частині імплементації положень Директиви Ради 87/357/ЄEC від 25 червня 1987 р. про зближення законодавств держав-членів стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та становлять загрозу для здоров'я та безпеки споживачів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 10 березня 2017 р. № 136

  Київ

  Про внесення змін до Порядку
  провадження торговельної діяльності та
  правил торговельного обслуговування на
  ринку споживчих товарів


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України,  2006 р., № 25, ст. 1818; 2007 р., № 73, ст. 2733; 2009 р., № 87, ст. 2939; 2011 р., № 51, ст. 2038, № 61, ст. 2435; 2013 р., № 27, ст. 926), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 136

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку провадження торговельної
  діяльності та правил торговельного обслуговування на
  ринку споживчих товарів


  1. У пункті 5 слова “дозвільних документів (ліцензії, торговельного патенту тощо)” замінити словами “документів дозвільного характеру та ліцензії”.

  2. У пункті 10:

  1) в абзаці четвертому слова “торговельного патенту,” виключити;

  2) в абзаці шостому слова “ветеринарні документи,” виключити.

  3. В абзаці другому пункту 11 слово “клеймо” замінити словом “тавро”.

  4. Доповнити Порядок пунктом 171 такого змісту:

  “171. Забороняється продаж товарів, які імітують продовольчі товари (мають їх форму, запах, колір, вигляд, оформлення, маркування, об’єм або розмір) і ставлять під загрозу безпеку або здоров’я споживачів, зокрема дітей, які можуть сплутати їх з продовольчими товарами, покласти до рота, смоктати або їсти, що може призвести до задухи, інтоксикації, перфорації або непрохідності шлунково-кишкового тракту.”.

  5. Пункт 18 після слів “обов’язковій сертифікації” доповнити словами “в державній системі сертифікації”.

  6. В абзаці четвертому пункту 21 слово “спеціальних” замінити словом “електронних”.

  7. В абзаці першому пункту 30 слова “у відведених для цього місцях за наявності у суб’єкта господарювання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм та” замінити словами “із розміщенням тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

  _____________________