• In English
 • Уряд затвердив зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги. Прийняте рішення дозволить спростити процедури і скоротити строки надання адміністративних послуг у сфері міжнародної технічної допомоги та сприятиме покращенню співробітництва з донорами міжнародної технічної допомоги. Зокрема, змінами до Порядку передбачено спрощення процедур оформлення документів, що подаються донорами для державної реєстрації проектів, скорочення строків надання адміністративної послуги із здійснення акредитації виконавців (юридичних осіб - нерезидентів).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 10 березня 2017 р. № 129

  Київ

  Про внесення змін до Порядку залучення,
  використання та моніторингу міжнародної
  технічної допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 153 “Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 340; 2007 р., № 52, ст. 2106; 2011 р., № 4, ст. 213, № 99, ст. 3602; 2012 р., № 52, ст. 2088; 2013 р., № 68, ст. 2492; 2015 р., № 64, ст. 2121), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2017 р. № 129

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку залучення, використання
  та моніторингу міжнародної технічної допомоги

  1. Абзац перший підпункту 2 пункту 14 після слів “засвідчену донором” доповнити словами “або виконавцем”.

  2. Пункт 17 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

  “завершення строку реалізації проекту (програми);”.

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим.

  3. У пункті 23:

  1) в абзаці другому слова “Держстату та” виключити;

  2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

  Мінекономрозвитку невідкладно надсилає ДМС інформацію про анулювання рішення про реєстрацію проектів (програм).”.

  У зв’язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим.

  4. У пункті 32 цифри “15” замінити цифрами “10”.

  5. У пунктах 35 і 40 слово “МВС,” виключити.

  6. У пункті 41 слова “та передати до МВС спеціальну печатку і штамп” виключити.

  _____________________