• In English
 • Урядом створено умови для забезпечення платного використання газорозподільних систем, власником яких є держава. Зокрема, затверджено форми Типового договору оренди газорозподільних систем та Примірного договору експлуатації газорозподільних систем. Постановою доручається Міненерговугіллю разом з операторами газорозподільних систем з метою врегулювання питання використання газорозподільних систем до набрання чинності Типовим договором вжити заходів для укладення до 10 березня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 квітня 2017 р., а також розірвання попередніх договорів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна, а також забезпечити до 1 грудня 2017 р. проведення інвентаризації газорозподільних систем, що належать державі та обліковуються на балансі операторів газорозподільних систем, формування та ведення електронного реєстру державного майна, яке використовується для розподілу природного газу. Прийняття постанови врегульовує питання платного використання газорозподільних систем в перехідний період, поки Верховною Радою не буде визначено правових засад передачі їх в користування (оренду). Відповідний законопроект схвалено і надіслано Урядом до Парламенту (реєстраційний номер 5558).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 лютого 2017 р. № 95

  Київ

  Про забезпечення ефективного використання
  газорозподільних систем або їх складових

  Відповідно до абзацу другого частини першої статті 37 Закону України “Про ринок природного газу”, статті 5, пункту 16 частини першої статті 6 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” і статті 179 Господарського кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити такі, що додаються:

  Типовий договір оренди газорозподільних систем або їх складових;

  Примірний договір експлуатації газорозподільних систем або їх складових.

  2. Визначити Міністерство енергетики та вугільної промисловості органом управління газорозподільними системами, власником яких є держава, або їх складовими (далі — газорозподільні системи).

  3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2012 р. № 770 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 63, ст. 2576) та від 30 вересня 2015 р. № 796 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2700), зміни, що додаються.

  4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з операторами газорозподільних систем з метою врегулювання питання використання газорозподільних систем до набрання чинності абзацом другим пункту 1 цієї постанови вжити заходів для укладення до 10 березня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 квітня 2017 р., а також розірвання попередніх договорів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна.

  5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Фондом державного майна забезпечити проведення:

  1) до 1 грудня 2017 р.:

  інвентаризації газорозподільних систем, які обліковуються на балансі операторів газорозподільних систем;

  перевірки наявності правовстановлюючих документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, та у разі потреби їх відновлення відповідно до результатів проведеної згідно з абзацом другим цього підпункту інвентаризації;

  2) в установленому законодавством порядку до 31 грудня 2018 р. паспортизації газорозподільних систем.

  6. Фонду державного майна разом з Міністерством енергетики та вугільної промисловості забезпечити проведення в установленому порядку незалежної оцінки газорозподільних систем відповідно до результатів проведеної згідно з абзацом другим підпункту 1 пункту 5 цієї постанови інвентаризації.

  7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу другого пункту 1, який набирає чинності одночасно з набранням чинності законом щодо зняття заборони на передачу газорозподільних систем в оренду.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 37

  Договори та зміни, що додаються: