• In English
 • Збільшено посадові оклади працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз. Рішення прийняте для забезпечення належного рівня заробітної плати зазначених працівників. Зокрема, збільшено розміри посадових окладів і надбавок за кваліфікаційні класи, а також встановлено доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, суміщення професій (посад) і за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 лютого 2017 р. № 85

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2011 р. № 314

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 314 “Про умови оплати праці працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 24, ст. 979) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 лютого 2017 р. № 85

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2011 р. № 314

  1. Абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

  “схему посадових окладів працівників державних спеціалізованих установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих, що не мають звань рядового і начальницького складу) та розміри надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів згідно з додатками 1 і 2.”.

  2. Абзац чотирнадцятий підпункту 1 пункту 4 замінити абзацами такого змісту:

  “у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

  за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;

  за суміщення професій (посад);

  за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.

  Зазначені види доплат не встановлюються керівникам установ, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів таких установ і їх заступникам.”.

  У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — двадцять четвертий вважати відповідно дев’ятнадцятим — двадцять восьмим.

  3. Пункт 6 виключити.

  4. Пункт 2 Порядку обчислення стажу роботи для встановлення щомісячної надбавки за вислугу років працівникам державних спеціалізованих установ судових експертиз, затвердженого зазначеною постановою, доповнити абзацами такого змісту:

  “наукової роботи в інших науково-дослідних, наукових установах;

  проходження служби (роботи) в експертних підрозділах органів внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки та Державної прикордонної служби.”.

  5. Додатки 1 і 2 до постанови викласти в такій редакції:

  “Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2011 р. № 314
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 21 лютого 2017 р. № 85)  СХЕМА
  посадових окладів працівників державних спеціалізованих
  установ судових експертиз (невійськовослужбовців і тих,
  що не мають звань рядового і начальницького складу)


  Найменування посади

  Місячний посадовий оклад, гривень

  Керівник (директор, завідувач) установи 

  6 800—7 700

  Завідувач (начальник) відділення 

  6 300—6 800

  Керівники (начальники, завідувачі) основних підрозділів, учений секретар 

  6 300—6 800

  Керівники (начальники, завідувачі) підрозділів, що входять до складу основних підрозділів 

  5 800—6 300

  Головний інженер установи

  5 300—5 800

  Помічник керівника (директора, завідувача)

  4 080—5 040

  Головний судовий експерт 

  5 900—7 200

  Провідний судовий експерт 

  5 500—6 800

  Старший судовий експерт

  5 200—6 000

  Судовий експерт

  4 800—5 500

  Стажист судового експерта

  4 200—5 200

  Головний науковий співробітник

  6 800—7 300

  Провідний науковий співробітник

  5 900—6 800

  Старший науковий співробітник 

  5 500–6 400

  Науковий співробітник 

  4 800—6 000

  Молодший науковий співробітник 

  4 200—5 200

  Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 30 березня 2011 р. № 314
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 21 лютого 2017 р. № 85)  РОЗМІРИ
  надбавок за кваліфікаційні класи судових експертів

  Кваліфікаційний клас судового експерта

  Розмір надбавки, гривень

  Вищий кваліфікаційний клас 

  700

  1 кваліфікаційний клас 

  600

  2 кваліфікаційний клас 

  500

  3 кваліфікаційний клас 

  400

  4 кваліфікаційний клас 

  300

  5 кваліфікаційний клас 

  200”.

  _____________________