• In English
 • Уряд прийняв рішення, яким уточнено деякі питання оплати праці працівників державних органів. Зокрема, схему посадових окладів на посадах державної служби за групою 5 оплати праці доповнено посадою заступника керівника апарату місцевої державної адміністрації. Також здійснено диференціацію розмірів посадових окладів державних службовців державних органів за юрисдикцією територія одного або кількох районів, міст обласного значення, які оплачуються за 7, 6 та 5 групами оплати праці. У схемі посадових окладів працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, виключено посаду фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою. Також уточнено порядок виплати державним службовцям надбавки за виконання особливо важливої роботи згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 лютого 2017 р. № 71

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 лютого 2017 р. № 71

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 15

  1. У схемі посадових окладів на посадах державної служби за групами оплати праці з урахуванням юрисдикції державних органів у 2017 році:

  1) позицію

  “Заступник керівника департаменту, головного управління, служби

  5

  8100

  6250

  4700”

   

  замінити такою позицією:

  “Заступник керівника департаменту, головного управління, служби, заступник керівника апарату місцевої державної адміністрації

  5

  8250

  6800

  5000”;

  2) у позиції “Керівник управління у складі департаменту, головного управління, служби” цифри “3900” замінити цифрами “4100”;

  3) у позиції “Заступник керівника управління у складі департаменту, головного управління, служби” цифри “3700” замінити цифрами “4050”;

  4) у позиції “Керівник відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління” цифри “3500” замінити цифрами “4000”;

  5) у позиції “Заступник керівника відділу у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління” цифри “3300” замінити цифрами “3900”;

  6) у позиції “Завідувач сектору у складі департаменту, головного управління, служби, самостійного управління та відділу” цифри “3100” замінити цифрами “3850”;

  7) у позиції “Головний спеціаліст державного органу” цифри “3085” замінити цифрами “3200”;

  8) у примітках до схеми:

  абзац другий пункту 1 після слів “для державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення” доповнити словами “, крім органів доходів і зборів”;

  пункт 5 після слів “інших органів, керівних працівників” доповнити словами “, державних експертів”, а після слів “Адміністрації Президента України” — словами “, Апарату Ради національної безпеки і оборони України”.

  2. У переліку посад державної служби, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці, у графі “Посади державних службовців, що прирівнюються до відповідних груп оплати праці”:

  1) у позиції “Група 4. Посади керівників самостійних структурних підрозділів державних органів” після слова “відділень” доповнити словом “, секторів”, а слова “структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій” замінити словами “апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій”;

  2) у позиції “Група 5. Посади заступників керівників самостійних структурних підрозділів державних органів”:

  слова “; завідувачі самостійних секторів” виключити;

  слова “, апарату місцевих державних адміністрацій” виключити;

  слова “структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій” замінити словами “апаратів місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів апарату місцевих державних адміністрацій”.

  3. У додатку до Умов оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, і працівників Управління адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управління адміністративними будинками Державного управління справами, Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради України у графі “Найменування посади” слова “фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою,” виключити.

  4. Абзац другий пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям викласти в такій редакції:

  “Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на відповідний строк згідно з наказом (розпорядженням) керівника державної служби в державному органі.”.

  _____________________