• In English
 • Урядом внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 "Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти". Мета прийняття акта - модернізація системи підготовки фахівців з вищою освітою з урахуванням потреб держави, підвищення якості підготовки фахівців. Під час підготовки зазначеного рішення були враховані пропозиції вищих навчальних закладів, об'єднань роботодавців, органів державної влади.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 1 лютого 2017 р. № 53

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 2015 р. № 266

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1147; 2016 р., № 79, ст. 2647) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                     В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 лютого 2017 р. № 53

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266

  1. Доповнити постанову пунктом 21 такого змісту:

  “21. Установити, що особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями “081 Право”, “293 Міжнародне право” на першому (бакалаврському) і другому (магістерському) рівні вищої освіти і яким присуджено ступінь вищої освіти “магістр”, можуть обіймати посади або провадити види діяльності, кваліфікаційні вимоги до яких передбачають наявність повної вищої або вищої юридичної освіти.”.

  2. У переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому зазначеною постановою:

  1) позицію “01 Освіта” викласти в такій редакції:

  “01

  Освіта/Педагогіка

  011

  Освітні, педагогічні науки

  012

  Дошкільна освіта

  013

  Початкова освіта

  014

  Середня освіта
  (за предметними спеціальностями)

  015

  Професійна освіта
  (за спеціалізаціями)

  016

  Спеціальна освіта

  017

  Фізична культура і спорт”;

  2) у позиції “05 Соціальні та поведінкові науки” цифри і слова “055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії” і “056 Міжнародні економічні відносини” виключити;

  3) у позиції “08 Право” цифри і слова “082 Міжнародне право” виключити;

  4) позицію “10 Природничі науки” викласти в такій редакції:

  “10

  Природничі науки

  101

  Екологія

  102

  Хімія

  103

  Науки про Землю*

  104

  Фізика та астрономія

  105

  Прикладна фізика та наноматеріали

  106

  Географія”;

  5) позицію “12 Інформаційні технології” викласти в такій редакції:

  “12

  Інформаційні технології

  121

  Інженерія програмного забезпечення

  122

  Комп’ютерні науки

  123

  Комп’ютерна інженерія

  124

  Системний аналіз

  125

  Кібербезпека

  126

  Інформаційні системи та технології”;

  6) позиції “18 Виробництво та технології” і “19 Архітектура та будівництво” викласти в такій редакції:

  “18

  Виробництво та технології

  181

  Харчові технології

  182

  Технології легкої промисловості

  183

  Технології захисту навколишнього середовища

  184

  Гірництво

  185

  Нафтогазова інженерія та технології

  186

  Видавництво та поліграфія

  187

  Деревообробні та меблеві технології

  19

  Архітектура та будівництво

  191

  Архітектура та містобудування

  192

  Будівництво та цивільна інженерія

  193

  Геодезія та землеустрій

  194

  Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”;

  7) позицію “22 Охорона здоров’я” викласти в такій редакції:

  “22

  Охорона здоров’я

  221

  Стоматологія

  222

  Медицина

  223

  Медсестринство

  224

  Технології медичної діагностики та лікування

  225

  Медична психологія

  226

  Фармація, промислова фармація

   

   

  227

  Фізична терапія, ерготерапія

  228

  Педіатрія

  229

  Громадське здоров’я”;

  8) позицію “25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону” викласти в такій редакції:

  “25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  251

  Державна безпека

  252

  Безпека державного кордону

  253

  Військове управління (за видами збройних сил)

  254

  Забезпечення військ (сил)

  255

  Озброєння та військова техніка

  256

  Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)**”;

  9) доповнити перелік такою позицією:

  “29

  Міжнародні відносини

  291

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

   

   

  292

  Міжнародні економічні відносини

   

   

  293

  Міжнародне право”;

  10) виноску “*” до переліку викласти в такій редакції:

  “* Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія та інші фізичні науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія.”;

  11) доповнити перелік виноскою “**” такого змісту:

  “** Вид (види) діяльності затверджується відповідним державним органом, який забезпечує виконання завдань у сфері національної безпеки, за погодженням з МОН.”.

  _____________________