• In English
 • Уряд удосконалив Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення. Дане рішення дозволить скасувати процедури декларування зміни оптово-відпускних цін на медичні вироби. Це своєю чергою дасть можливість здійснити заходи з дерегуляції бізнесу, створити найбільш сприятливі умови для ведення господарської діяльності операторами ринку медичних виробів, а також привести у відповідність національне законодавство у зазначеній сфері з європейським.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 січня 2017 р. № 43

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету
  Міністрів України від 17 жовтня 2008 р.
  № 955 і від 2 липня 2014 р. № 240

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 “Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825; 2009 р., № 27, ст. 906; 2015 р., № 54, ст. 1740; 2016 р., № 3, ст. 166) і від 2 липня 2014 р. № 240 “Питання декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 56, ст. 1528; 2015 р., № 54, ст. 1740) зміни, що додаються.

  2. Міністерству охорони здоров’я привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 25 січня 2017 р. № 43

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
  від 17 жовтня 2008 р. № 955 і від 2 липня 2014 р. № 240

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955:

  1) назву постанови викласти в такій редакції:

  “Про заходи щодо стабілізації цін на
  лікарські засоби і медичні вироби”
  ;

  2) підпункт 2 пункту 1 викласти в такій редакції:

  “2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні.”;

  3) у тексті постанови слова “вироби медичного призначення” в усіх відмінках замінити словами “медичні вироби” у відповідному відмінку.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 240:

  1) у назві постанови слова “та вироби медичного призначення виключити;

  2) у пункті 1:

  абзац третій підпункту 1 виключити;

  у підпункті 2 слова “закуповують лікарські засоби і вироби медичного призначеннязамінити словами “закуповують лікарські засоби;

  підпункт 3 виключити;

  підпункт 4 викласти в такій редакції:

  “4) вимоги цієї постанови не поширюються на лікарські засоби, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі”.”;

  3) пункт 2 викласти в такій редакції:

  “2. Затвердити Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, що додається.”;

  4) Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

  “ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 2 липня 2014 р. № 240 
  (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
  від 25 січня 2017 р. № 43)  ПОРЯДОК 
  декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби

  1. Цей Порядок визначає механізм декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, включені до переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 р. № 1071 “Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров’я, що фінансуються з бюджету” (ЗП України, 1996 р., № 17, ст. 480; Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2073), крім наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів, діючих речовин (субстанцій), медичних газів та лікарських форм, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів (магістральними формулами) та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин (далі — лікарські засоби).

  2. Декларуванню підлягає зміна оптово-відпускної ціни кожної лікарської форми, дозування та споживчої упаковки лікарського засобу:

  вітчизняного виробництва — у національній валюті без урахування витрат, пов’язаних з навантаженням, розвантаженням та транспортуванням;

  іноземного виробництва — у національній валюті із зазначенням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком на дату подання декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.

  3. Для декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб власник реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або уповноважена ним в установленому порядку особа (заявник) подає до МОЗ такі документи:

  заяву про декларування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб за формою, встановленою МОЗ;

  довіреність, що засвідчує повноваження уповноваженої особи декларувати зміну оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, видану власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому законодавством порядку, або копію такої довіреності, засвідчену в установленому законодавством порядку.

  4. У разі коли заявник є юридичною особою, документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, засвідчуються підписом її керівника, скріпленим печаткою (за наявності).

  Відповідальність за недостовірність зазначеної в таких документах інформації покладається на заявника.

  Перелік документів, зазначений у пункті 3 цього Порядку, для процедури декларування є вичерпним.

  5. У разі коли документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку, подані не в повному обсязі, оформлені з порушенням установлених вимог, МОЗ повідомляє про це заявнику в письмовій формі протягом п’яти робочих днів з дати їх реєстрації.

  6. За умови подання в повному обсязі та належним чином оформлених документів МОЗ:

  приймає рішення про декларування оптово-відпускної ціни на лікарський засіб, запропонованої заявником, і вносить відомості до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати подання документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку;

  розміщує у дводенний строк після прийняття зазначеного рішення на власному веб-сайті відповідну інформацію.

  7. У разі зміни протягом поточного місяця середньомісячного курсу гривні до долара США, установленого Національним банком, більше ніж на 5 відсотків задекларовані зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби іноземного виробництва підлягають коригуванню МОЗ та внесенню до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби до 10 числа наступного місяця.

  8. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби та порядок внесення до нього змін затверджуються МОЗ.

  9. Оптово-відпускні ціни на лікарські засоби, що підлягають декларуванню, можуть змінюватися у зв’язку із зміною умов виробництва і продажу (реалізації) лікарських засобів, що не залежать від господарської діяльності заявника.”.

  _____________________