• In English
 • Уряд прийняв рішення щодо покращення умов для розвитку ринку телекомунікацій. Зокрема, прийнятими змінами до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 і № 466 скасовано надмірне державне регулювання у сфері телекомунікаційної діяльності, що сприятиме швидшому розгортанню телекомунікаційних мереж. Реалізація даного рішення сприятиме спрощенню процедур ведення бізнесу, зменшенню часових та грошових витрат, необхідних для отримання операторами телекомунікацій документів дозвільного характеру щодо провадження господарської діяльності, підвищенню рівня їх правового захисту.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 грудня 2016 р. № 1060

  Київ

  Про внесення змін до порядків, затверджених

  постановами Кабінету Міністрів України

  від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 “Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359; 2015 р., № 78, ст. 2599, № 89, ст. 2969), і Порядку виконання підготовчих і будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 “Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404; 2015 р., № 78, ст. 2595, № 89, ст. 2968), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 грудня 2016 р. № 1060

  ЗМІНИ,

  що вносяться до порядків, затверджених постановами

  Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466

  1. Пункт 4 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Дія цього Порядку не поширюється на прийняття в експлуатацію технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

  2. Пункт 3 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466, після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

  “Дія цього Порядку не поширюється на виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу, а також на існуючих наземних щоглах з відтяжками та на баштах.

  Можливість монтажу зазначених технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв’язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв визначається за результатами проведеної оцінки технічного стану та вимог законодавства з питань охорони культурної спадщини.”.

  У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим.

  _____________________