• In English
 • Уряд вніс зміни до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку. Рішення прийняте з метою уникнення суперечностей під час проведення метрологічного нагляду. Документом передбачається поширення сфери дії зазначеного регламенту на упаковані одиниці з постійним номінальним вмістом, що містять товари, які призначені для продажу та, зокрема, марковані знаком відповідності. Крім того, акцентовано увагу на добровільності застосування знака відповідності. Нагадаємо, що технічний регламент розроблено на основі Директиви Ради № 76/211/ЄEС від 20.01.1976 про наближення законів держав-членів про компонування за масою чи за об'ємом окремих розфасованих товарів, відповідно до якої знак відповідності може бути нанесеним на упаковану одиницю.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 січня 2017 р. № 23

  Київ

  Про внесення змін до Технічного регламенту

  щодо деяких товарів, які фасують за масою та

  об’ємом у готову упаковку

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1193 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 10, ст. 441), зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 січня 2017 р. № 23

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Технічного регламенту щодо деяких товарів,
  які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку

  1. Пункт 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “марковані знаком відповідності вимогам цього Технічного регламенту.”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим.

  2. У пункті 5 слова “на які нанесено” замінити словами “на які добровільно нанесено”.

  _____________________