• In English
 • Уряд спростив процедуру передачі об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна для їх подальшої приватизації. Оптимізовано перелік документів, які надаються для відповідної передачі. Зокрема, з'явилась можливість подавати ряд документів лише в разі їх наявності. Це прискорить відповідну передачу об'єктів державної власності до сфери управління ФДМ.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 січня 2017 р. № 13

  Київ

  Про внесення змін до пункту 12
  Положення  про порядок передачі об’єктів
  права державної власності

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 12 Положення про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (Офіційний вісник України, 1998 p., № 38, ст. 1405; 2011 р., № 35, ст. 1451; 2012 р., № 79, ст. 3200), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                      В. ГРОЙСМАН

  Інд. 25

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 11 січня 2017 р. № 13

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 12 Положення про порядок передачі
  об’єктів права державної власності

  Пункт 12 викласти в такій редакції:

  “12. У разі передачі об’єктів, визначених підпунктом “д” пункту 2 цього Положення, державний орган приватизації у п’ятиденний строк після прийняття рішення про приватизацію об’єкта повідомляє про це відповідному органу, уповноваженому управляти державним майном, який у п’ятиденний строк з дня отримання такого повідомлення приймає рішення про передачу майна підприємства в управління державному органу приватизації та надає органу приватизації перелік кандидатур до складу комісії з питань передачі об’єкта, а також повідомляє місцевому органу виконавчої влади.

  Державний орган приватизації у п’ятиденний строк з дня отримання переліку кандидатур затверджує склад комісії з питань передачі об’єкта і призначає свого представника головою комісії, до складу якої включаються представники органу, уповноваженого управляти державним майном, підприємства і органу приватизації.

  Передача майна здійснюється в місячний строк з дня прийняття рішення про приватизацію шляхом оформлення акта приймання-передачі, який складається на основі даних акта інвентаризації державного підприємства, затвердженого органом, уповноваженим управляти майном, аудиторського висновку та/або результатів внутрішнього аудиту, проведеного органом, уповноваженим управляти майном, та містить перелік майна, що підлягає приватизації, включно з будівлями, спорудами, обладнанням, інвентарем, сировиною, продукцією, правами вимог, боргами, в тому числі зобов’язаннями державного підприємства.

  До акта приймання-передачі додаються:

  копія статуту (положення) підприємства (у разі наявності);

  контракт з керівником підприємства та/або рішення органу, уповноваженого управляти державним майном, про призначення керівника або виконувача обов’язків керівника підприємства;

  правовстановлюючі документи на нерухоме майно та земельні ділянки (у разі їх наявності);

  перелік майна, що не підлягає приватизації та передачі державному органу приватизації, в тому числі матеріальні носії секретної інформації.”.

   

  _____________________