• In English
 • Уряд визначив переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягатиме ліцензуванню, та обсяги квот у 2017 році. Даний перелік визначено з урахуванням пропозицій заінтересованих органів виконавчої влади у відповідності із положеннями статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". У 2017 році зменшено у порівнянні з 2016 роком на дві товарні позиції перелік товарів, експорт яких підлягатиме ліцензуванню, зокрема, експорт газу природного та експорт антрациту у 2017 році не ліцензуватиметься. Постановою затверджується найменший за останні роки перелік товарів, експорт та імпорт яких ліцензуватиметься.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 28 грудня 2016 р. № 1009

  Київ

  Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт
  яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2017 рік

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити на 2017 рік:

  1) обсяги квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 1;

  2) перелік товарів (озоноруйнівних речовин), експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з додатком 2;

  3) перелік товарів, що можуть містити озоноруйнівні речовини, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню (крім товарів, що перевозяться у контейнерах з особистим майном), згідно з додатком 3;

  4) перелік товарів, імпорт яких з Республіки Македонія підлягає ліцензуванню в рамках тарифної квоти відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р., згідно з додатком 4.

  2. Установити, що:

  1) не використані у 2016 році суб’єктами підприємницької діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, визначених у постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1176 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2016 рік” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 4, ст. 243), дійсні до 1 березня 2017 р., якщо інше не передбачено відповідними міжнародними договорами України;

  2) відповідно до статті 16 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” для митного оформлення товарів, які навантажуються навалом та операції з експорту (імпорту) яких підлягають ліцензуванню, гранична різниця фактичного значення їх вартості, кількості або ваги не може перевищувати 5 відсотків значення, зафіксованого у відповідній ліцензії.

  3. Взяти до відома, що згідно з вимогами Монреальського протоколу експорт та імпорт товарів (озоноруйнівних речовин) або товарів, що можуть містити такі речовини, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови, здійснюється лише до (з) країн — сторін Монреальського протоколу.

  4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі:

  1) забезпечити ліцензування експорту та імпорту товарів, зазначених у цій постанові;

  2) інформувати щомісяця:

  Державну фіскальну службу — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, які підлягають ліцензуванню і щодо експорту (імпорту) яких встановлені квоти;

  Міністерство екології та природних ресурсів — про оформлені суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт та імпорт товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.

  5. Державній фіскальній службі подавати щомісяця:

  1) Міністерству економічного розвитку і торгівлі — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, ліцензування яких передбачено цією постановою;

  2) Міністерству екології та природних ресурсів — інформацію про обсяги здійсненого суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності експорту та імпорту товарів, зазначених у додатках 2 і 3 до цієї постанови.

  6. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 67

  Додатки 1 – 4, що додаються: