• In English
 • Уряд затвердив план заходів із виконання у 2017-2020 роках пілотного проекту щодо практики надання послуг раннього втручання для дітей, підтримавши ініціативу Міністерства охорони здоров'я. Створення системи раннього втручання - актуальна складова реформування системи охорони здоров'я, що має на меті посилити первинну ланку медичної допомоги. Вона покликана покращити доступ до комплексних, тривалих у часі послуг дітям раннього віку з порушеннями психофізичного розвитку, ризиком їх виникнення та родинам, що виховують таких дітей. Утворення служб раннього втручання у найближчій перспективі сприятиме зміцненню сімей, які виховують дітей з особливими потребами, запобіганню реінтеграції дітей, проведенню планомірних превентивних заходів для запобігання дитячій інвалідності. У довгостроковій перспективі така діяльність дозволить максимально соціально включити дитину з особливими потребами та її родину до суспільного життя, знизити витрати на спеціальну освіту і догляд. Послуга раннього втручання у дітей - комплексна послуга, яка покликана об'єднати різногалузеву "розпорошену" допомогу (медичну, медико-реабілітаційну, психологічну, психотерапевтичну, логопедичну, соціальну) в єдину організаційну систему, що дозволяє чітко виділяти різноманітні найболючіші моменти щоденної життєдіяльності дитини та сім'ї, визначати і надавати необхідну обґрунтовану допомогу. Створення в Україні такої системи започаткує об'єднання закладів, які зможуть проводити оцінку раннього розвитку дитини та надавати відповідні послуги. Раннє втручання спрямоване не тільки на реабілітацію, а й на попередження порушень. Ця послуга передбачена не тільки для дітей із довгостроковими порушеннями, а й для дітей груп ризику. Практика надання послуг раннього втручання дітям молодшого віку із порушенням здоров'я та розвитку і ризиком їх виникнення та сім'ям, що їх виховують, впроваджуватиметься на рівні адміністративно-територіальних одиниць Закарпатської, Львівської, Одеської та Харківської областей. Саме тут на сьогодні вже започатковано надання таких послуг у комунальних закладах охорони здоров'я, освіти, соціального захисту населення та недержавних організаціях.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 14 грудня 2016 р. № 948-р

  Київ

  Деякі питання реалізації пілотного проекту
  “Створення системи надання послуг раннього втручання” для
  забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя

  1. Погодитися з пропозицією Міністерства охорони здоров’я стосовно реалізації у 2017¾2020 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя у Закарпатській, Львівській, Одеській та Харківській областях.

  2. Затвердити план заходів з реалізації у 2017¾2020 роках пілотного проекту “Створення системи надання послуг раннього втручання” для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя, що додається.

  3. Міністерству освіти і науки, Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству юстиції, Національній академії наук (за згодою), Національній академії медичних наук (за згодою), Закарпатській, Львівській, Одеській і Харківській обласним державним адміністраціям подавати щороку до 15 листопада Міністерству охорони здоров’я інформацію про стан виконання плану, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та інформування до 25 січня Кабінету Міністрів України.

  Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

  План заходів, що додається: