Уряд схвалив Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України на період до 2020 року. Також передбачається розроблення плану заходів щодо її реалізації. Реалізація Концепції дасть можливість: збільшити обсяг виробництва концентрату природного урану до обсягу, необхідного для повного забезпечення потреб атомної енергетики України; створити потужності для виробництва цирконієвої губки, трубної заготовки та цирконієвого прокату в обсягах, необхідних для виготовлення тепловидільних збірок; створити потужності для виробництва тепловидільних збірок в обсязі, необхідному для повного забезпечення потреби атомних електростанцій України; розвинути підприємства атомної промисловості і стабілізувати їх фінансове становище; максимально використовувати місцеві, трудові, виробничі, науково-технічні ресурси; збільшити обсяги надходжень до бюджетів усіх рівнів; істотно підвищити рівень національної енергетичної безпеки держави; забезпечити екологічну безпеку, охорону навколишнього природного середовища, недопущення негативного впливу на стан довкілля, раціонального використання природних ресурсів з обов'язковим додержанням екологічних стандартів та нормативів, зокрема при здійсненні діяльності з виробництва урану, ядерного палива, цирконію.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 943-р

Київ

Про схвалення Концепції Державної цільової
економічної програми розвитку атомно-промислового
комплексу на період до 2020 року

1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект плану заходів щодо реалізації Концепції Державної цільової економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу на період до 2020 року.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 37

Концепція, що додається: