• In English
 • Уряд затвердив Порядок розподілу 10 відсотків державної частки коштів від реалізації угод про розподіл продукції між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр, яка надана у користування відповідно до таких угод, розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць. Критерієм розподілу коштів між місцевими бюджетами визначено чисельність населення, яке постійно проживає на територіях ділянок, з яких виробляється (видобувається) продукція і підлягає розподілу між державою та інвесторами. Реалізація акта дозволить наповнити місцеві бюджети розвитку територіальних громад, на територіях яких розташовані ділянки надр, що передаються у користування на умовах угод про розподіл продукції.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 листопада 2016 р. № 792

  Київ

  Про затвердження Порядку розподілу коштів від
  використання (реалізації) частини виробленої
  продукції, що залишається у власності держави
  відповідно до угод про розподіл продукції, та/або
  коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної
  частини продукції між місцевими бюджетами,
   якщо ділянка надр розташована на території
  кількох адміністративно-територіальних одиниць


  Відповідно до пункту 42 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок розподілу коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

             В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 листопада 2016 р. № 792

  ПОРЯДОК
  розподілу коштів від використання (реалізації) частини
  виробленої продукції, що залишається у власності держави
  відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді
   грошового еквівалента такої державної частини продукції між місцевими
   бюджетами, якщо ділянка надр розташована на території кількох
  адміністративно-територіальних одиниць

  1. Цей Порядок визначає механізм розподілу коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції (крім коштів від державної частини продукції, виробленої на ділянці надр у межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України) (далі — надходження за кодом 21090000) між місцевими бюджетами, якщо ділянка надр розташована на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

  2. Розподіл надходжень за кодом 21090000 між місцевими бюджетами здійснюється органом, що контролює справляння таких надходжень, визначеним Кабінетом Міністрів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 106 “Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 508; 2015 р., № 100, cт. 3441).

  3. Держгеонадра після надання спеціального дозволу на користування надрами на умовах угод про розподіл продукції або внесення до нього змін, пов’язаних із завершенням етапів пошукових і розвідувальних робіт, надає органу, що контролює справляння надходжень за кодом 21090000, відомості (географічні координати, області, райони, села, селища, міста) про ділянки надр, на яких виробляється (видобувається) продукція, що підлягає розподілу між державою та інвесторами (далі — ділянки розробки).

  4. Органи місцевого самоврядування, на території яких розташовані ділянки розробки, на запит органу, що контролює справляння надходжень за кодом 21090000, надсилають інформацію про чисельність населення, яке постійно проживає у межах ділянок розробки на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (області, району, села, селища, міста), підтверджену органом Держстату на останню звітну дату.

  5. Розподіл надходжень за кодом 21090000 між місцевими бюджетами за кожною адміністративно-територіальною одиницею визначається за такою формулою:

  Sik = S0 × В × Nik × КN,

  де Sik — обсяг надходжень за кодом 21090000, який перераховується до бюджету і-тої адміністративно-територіальної одиниці k-того типу (області, району, села, селища, міста);

  S0 — загальний обсяг надходжень за кодом 21090000;

  В — відсоток співвідношення розподілу надходжень за кодом 21090000 між місцевими бюджетами, визначений пунктом 42 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, який становить для обласного бюджету — 5, районного — 3,5, сільського, селищного або міського бюджету — 1,5;

  Nik — чисельність населення, яке постійно проживає у межах ділянок розробки на території і-тої адміністративно-територіальної одиниці k-того типу (області, району, села, селища, міста);

  КN — коефіцієнт коригування, який залежить від загальної чисельності населення, яке постійно проживає у межах ділянок розробки на території  усіх адміністративно-територіальних одиниць k-того типу (областей, районів, сіл, селищ, міст).

  _____________________