• In English
 • 7 листопада 2015 р. набрав чинності Закон України "Про Національну поліцію", яким, зокрема, визначено соціальний захист поліцейських. При цьому особи, з числа колишніх працівників міліції, які на день набрання чинності даним Законом проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжили службу на посадах поліцейських, у разі звільнення з посад поліцейських мають право на призначення пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". Для обчислення пенсії враховуються посадовий оклад, оклад за спеціальне звання та надбавка за вислугу років на момент звернення, а додаткові види - за 24 календарні місяці. Тобто під час призначення пенсії поліцейському будуть враховуватися додаткові види грошового забезпечення як працівника органів внутрішніх справ, так і поліцейського, що призводить до диспропорцій у розмірах пенсій. З метою врегулювання питання пропонується внести зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 та передбачати визначення додаткових видів грошового забезпечення для осіб, які звільняться з посад поліцейських, починаючи з 7 листопада 2015 р. за фактично відпрацьований час.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 19 жовтня 2016 р. № 720

  Київ

  Про внесення змін до пункту 7
  постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 1992 р. № 393

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським та членам їхніх сімей” (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 182; Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1992; 2007 р., № 10, ст. 359; 2008 р., № 12, ст. 301; 2011 р., № 99, ст. 3621; 2014 р., № 34, ст. 911, № 45, ст. 1191; 2016 р., № 20, ст. 805) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 667, зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 жовтня 2016 р. № 720

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 7 постанови
  Кабінету Міністрів України від
  17 липня 1992 р. № 393


  1. Доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

  “Для осіб, які на день набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ і продовжують проходити службу на посадах поліцейських, у разі звільнення із служби після 7 листопада 2015 р., якщо в них немає 24 календарних місяці служби на посаді поліцейського, або які померли (загинули) в зазначений період (крім осіб, виплата грошового забезпечення яким проводилася на умовах і в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2005 р. № 748 і від 9 березня 2006 р. № 268), середньомісячна сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням (смертю) починаючи з 7 листопада 2015 р. на кількість таких місяців. При цьому для поліцейських, звільнених у листопаді 2015 р., сума щомісячних додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний місяць.”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий — десятий вважати відповідно абзацами сьомим — одинадцятим.

  2. В абзаці десятому слово “сьомому” замінити словом “восьмому”.

  _____________________