• In English
 • Уряд визначив підстави та умови перевищення строків службового відрядження для державних службовців. Відповідними змінами, внесеними до постанови Кабінету Міністрів від 2 лютого 2011 року № 98, також встановлено особливості відрядження державних службовців для виконання своїх посадових обов'язків поза межами постійного місця служби. Це, зокрема, до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 жовтня 2016 р. № 681

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
  Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488, № 28, ст. 1195, № 71, ст. 2684; 2012 р., № 15, ст. 537, № 56, ст. 2246, № 81 ст. 3272; 2013 р., № 48, ст. 1712; 2014 р., № 69, ст. 1928; 2015 р., № 14, ст. 361, № 67, ст. 2212, № 74, ст. 2427) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 жовтня 2016 р. № 681

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету
  Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

  1. У пункті 6:

  1) в абзаці першому слово “дванадцятому” замінити словом “чотирнадцятому”;

  2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Строк відрядження державних службовців не може перевищувати 60 календарних днів, крім випадків, визначених законодавством.

  Строк відрядження державних службовців, які направляються для запобігання або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також усунення інших обставин, які створили або можуть створити загрозу життю чи умовам життєдіяльності людей, не може перевищувати один рік.”.

  2. Пункт 13 викласти в такій редакції:

  “13. Особливості направлення у відрядження військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, а також інших працівників органів внутрішніх справ, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, які проходять службу в органах і підрозділах цивільного захисту, визначаються за погодженням з Міністерством фінансів відповідно Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Адміністрацією Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони, Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

  Особливості направлення у довготермінове відрядження працівників дипломатичної служби України визначаються Законом України “Про дипломатичну службу”.

  Особливості направлення державних службовців у відрядження для виконання своїх посадових обов’язків поза межами постійного місця служби, зокрема на роботу до секретаріатів міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій в інших країнах або органів влади іноземних держав, визначаються відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.”.

  _____________________