• In English
 • Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення. Ухваленим документом встановлюються критерії надання статусу учасника бойових дій особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, з метою унеможливлення отримання статусу учасника бойових дій особами, які не брали участі в бойових діях. Так, тепер статус учасника бойових дій надається особам у разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення. Зазначений строк не застосовується до осіб, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, а також у разі отримання особами поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань. Також ухваленим документом уточнено перелік документів, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 вересня 2016 р. № 602

  Київ

  Про внесення змін до Порядку надання статусу
  учасника бойових дій особам, які захищали
  незалежність, суверенітет та територіальну
  цілісність України і брали безпосередню
  участь в антитерористичній операції,
  забезпеченні її проведення
  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 73, ст. 2068; 2015 р., № 22, ст. 605, № 50, ст. 1600, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 35, ст. 1360, № 42, ст. 1575, № 68, ст. 2281), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 72

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 602

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку надання статусу учасника бойових
  дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України   і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення

  1. Абзац третій пункту 2 після слів “такі добровольчі формування” доповнити словами “згідно з переліком, визначеним Антитерористичним центром при СБУ та Генеральним штабом Збройних Сил,”.

  2. Доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

  “21. Статус учасника бойових дій надається особам, зазначеним у пункті 2 цього Порядку, в разі залучення їх до проведення антитерористичної операції на строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю днів перебування в районах її проведення.

  Особам, які брали участь у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, у проведенні розвідувальних заходів, що підтверджено оперативним штабом з управління антитерористичною операцією, а також які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), статус учасника бойових дій надається незалежно від кількості днів залучення їх до проведення антитерористичної операції.”.

  3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Підставою для надання особам статусу учасника бойових дій є такі документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення:

  витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення та про прибуття (вибуття) до (з) районів проведення антитерористичної операції, документи про направлення у відрядження до районів проведення антитерористичної операції або інші офіційні документи, видані державними органами, що містять достатні докази про безпосередню участь особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення;

  для осіб, які залучалися до проведення антитерористичної операції на строк менше ніж 30 календарних днів, — документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, витяги з бойових наказів, бойових розпоряджень, бойових донесень (журналів бойових дій, оперативних завдань), які підтверджують факт безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником, проведення розвідувальних заходів;

  для осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва (крім випадків необережного поводження із зброєю та ухилення від військової служби шляхом самокалічення або шляхом симуляції хвороби), — документи, зазначені в абзаці другому цього пункту, матеріали спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв;

  для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, — документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим — четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами;

  для осіб, які проходять службу (працюють) у військових частинах (органах, підрозділах), установах та організаціях або на підприємствах, які постійно дислокуються чи розташовані безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції, — витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при СБУ або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ про залучення до проведення антитерористичної операції, витяги з наказів керівника оперативного штабу з управління антитерористичною операцією чи його заступників або керівників секторів (командирів оперативно-тактичних угруповань) про підпорядкування керівнику оперативного штабу з управління антитерористичною операцією в районах її проведення.”.

  4. В абзаці першому пункту 6:

  1) перше речення після слів “керівника Антитерористичного центру при СБУ” доповнити словами “або особи, яка його заміщує, першого заступника чи заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ”;

  2) у другому реченні слова “у місячний строк” замінити словами і цифрами “не раніше ніж через 30 календарних днів”.

  5. У тексті Порядку слова “установа, заклад” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “підприємство, установа та організація” у відповідному відмінку і числі.

  6. У додатку 1 до Порядку слова “установи, закладу” замінити словами “підприємства, установи та організації”.

  _____________________