• In English
 • Урядом прийнято постанову про перерозподіл коштів між заходами в рамках реалізації Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2016 роки, а також внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження. Зокрема, за рахунок інших заходів, реалізація яких має менший попит у населення, на стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів мобілізовано додатково 100 млн. грн., а також встановлено єдиний розмір відшкодування для отримувачів субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та інших позичальників - 35%.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 липня 2016 р. № 589

  Київ

  Про внесення змін до постанов Кабінету
  Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243
  і від 17 жовтня 2011 р. № 1056

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2016 роки” (Офіційний вісник України, 2010 p., № 16, ст. 762; 2011 р., № 32, ст. 1347; 2015 р., № 92, ст. 3128; 2016 р., № 14, ст. 568) і від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945; 2012 р., № 52, ст. 2081; 2014 р., № 80, ст. 2268; 2015 р., № 35, ст. 1035, № 69, ст. 2262; 2016 р., № 14, ст. 568) зміни, що додаються.

  2. Установити, що відшкодування частини суми кредитів на здійснення заходів, зазначених у підпунктах 3, 4 і 41 пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056 “Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 80, ст. 2945), наданих до набрання чинності цією постановою, здійснюється в порядку, який діяв на момент укладення відповідного кредитного договору.

  Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

  Інд. 18

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2016 р. № 589

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету
  Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і
  від 17 жовтня 2011 р. № 1056

  1. У додатках до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010—2016 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243:  1)  підпункти 18—20 пункту 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

   

  “Найменування показника

  Значення показника

  Найменування заходу

  Відповідальний за виконання

  Джерела фінансу-
  вання (державний, місцевий бюджет, інші)

  Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

  У тому числі за роками

  усього

  за роками

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  кількість домогоспо-
  дарств, тис. одиниць

  12,9

  7,9

  5

  18) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

  Держенерго-ефективності

  державний бюджет

  78,869764

  27

  36,869764

  —”—

  135,5

   

   

   

   

   

  41

  94,5

  19) стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

  —“—

  —“—

  1024,779529

   

   

   

   

   

  255

  784,779529

  кількість будинків, одиниць

  2191

   

   

   

   

   

  1600

  591

  20) стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

  —“—

  —“—

  170,116127

   

   

   

   

   

  97,92

  72,196127”;

   

     2) абзаци дванадцятий — чотирнадцятий пункту 2 додатка 3 у графі “Найменування показників виконання завдання” викласти в такій редакції:

  “Найменування показників виконання завдання

  Одиниця виміру

  Значення показників

  усього

  у тому числі за роками

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених на придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (крім природного газу та електроенергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них

  кількість домогосподарств, тис. одиниць

  12,9

   

   

   

   

   

  7,9

  5

  стимулювання населення до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

  —“—

  135,5

   

   

   

   

   

  41

  94,5

  стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів

  кількість будинків, одиниць

  2191

   

   

   

   

   

  1600

  591”.  2. У підпункті 4 пункту 5 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1056:

  1) в абзаці дев’ятому цифри “30” замінити цифрами “35”;

  2) абзац десятий викласти в такій редакції:

  “У разі коли позичальником є фізична особа, якій в установленому законодавством порядку призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відшкодування такому позичальнику частини суми кредиту на здійснення заходу, передбаченого підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється одноразово в розмірі 35 відсотків суми кредиту, але не більш як 12000 гривень за одним кредитним договором.”;

  3) абзаци одинадцятий і дванадцятий виключити.

  __________________