• In English
 • Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Розпорядження Уряду передбачає запровадження прозорої дворівневої структури державного управління цією сферою, реорганізацію системи колективного управління майновими авторськими правами, удосконалення національного законодавства та його гармонізацію до законодавства ЄС. Прийняття документа забезпечить виконання основних завдань, визначених Концепцією, спрямованих на поліпшення якості та підвищення ефективності роботи органів управління державної системи, спрощення та забезпечення прозорості процедур набуття та розпоряджання правами інтелектуальної власності, підвищення якості охоронних документів у сфері інтелектуальної власності, забезпечення впровадження ефективних механізмів захисту прав інтелектуальної власності. До опрацювання проекту Плану заходів були залучені центральні органи виконавчої влади, сторони соціального діалогу, експертне середовище, громадські організації.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 23 серпня 2016 р. № 632-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з реалізації

  Концепції реформування державної системи правової

  охорони інтелектуальної власності в Україні

  1. Затвердити план заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, що додається.

  2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі щокварталу подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

  Прем’єр-міністр України                                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 18

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 23 серпня 2016 р. № 632-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  з реалізації Концепції реформування державної системи


  правової охорони інтелектуальної власності в Україні

  Зміст завдання

  Зміст заходу

  Строк виконання

  Відповідальні за виконання

  1. Запровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності

  1) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо ліквідації ДСІВ, покладення функцій з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності на Мінекономрозвитку, віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Мінекономрозвитку

  серпень 2016 р.

  Мінекономрозвитку
  Мінфін
  Нацдержслужба
  Держстат
  ФДМУ   

  2) реорганізація державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності” шляхом перетворення в державну організацію

  протягом трьох місяців з моменту передачі державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності до сфери управління Мінекономрозвитку

  Мінекономрозвитку

   

  3) прийняття рішення про ліквідацію державного підприємства “Інтелзахист”

  протягом двох місяців з моменту передачі державного підприємства Інтелзахист до сфери управління Мінекономрозвитку

  —“—

   

  4) проведення аналізу досвіду іноземних держав щодо фінансування патентних відомств з метою удосконалення законодавства щодо механізму та порядку зарахування зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, з урахуванням положень міжнародних договорів України

  вересень 2016 р.

  —“—

   

  5) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності (створення національного органу інтелектуальної власності)

  жовтень 2016 р.

  Мінекономрозвитку

  Мінфін

   

  6) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту акта Кабінету Міністрів України щодо визначення державної організації, на яку покладатимуться функції національного органу інтелектуальної власності

  протягом двох місяців після прийняття Закону України щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно удосконалення державного управління сферою інтелектуальної власності

  —“—

   

  7) затвердження положення про національний орган інтелектуальної власності

  —“—

  Мінекономрозвитку

  2. Реорганізація системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами

  1) приведення національного законодавства щодо унормування діяльності вітчизняних організацій колективного управління у відповідність з положеннями актів законодавства ЄС (супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо діяльності організацій колективного управління”)

  до прийняття відповідного Закону

  —“—

   

  2) забезпечення прозорості діяльності організацій колективного управління майновими авторськими і суміжними правами

  постійно

  Мінекономрозвитку

   

  3) запровадження прозорого механізму збору, розподілу та виплати винагороди суб’єктам авторського права та суміжних прав (розроблення та впровадження електронної системи обліку колективної винагороди)

  грудень 2016 р.березень 2017 р.

  —“—

   

  4) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо визначення розміру справедливої винагороди за використання об’єктів авторського права та суміжних прав

  після прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо діяльності організацій колективного управління”

  Мінекономрозвитку

  Мінфін

   

  5) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України щодо порядку визначення розміру плати за управління майновими правами, яка утримуватиметься організаціями колективного управління із сум зібраної винагороди, а також обґрунтованість та доцільність таких утримань з урахуванням послуг, які надаються організаціями колективного управління правовласникам

  —“—

  —“—

   

  6) проведення моніторингу діяльності організацій колективного управління майновими авторськими і суміжними правами на відповідність вимогам законодавства

  постійно

  Мінекономрозвитку

   

  7) утворення в публічний та прозорий спосіб нової організації колективного управління шляхом перетворення державної організації Українське агентство з авторських та суміжних прав в недержавну організацію колективного управління, яка буде збирати винагороду (роялті) у визначених законодавством сферах

  після прийняття Закону “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права” щодо діяльності організацій колективного управління”

  Мінекономрозвитку

  Мінфін

  3. Удосконалення національного законодавства та його гармонізація із законодавством ЄС

  1) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроектів щодо виконання глави 9 плану заходів з імплементації розділу IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2016—2019 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 217 (в частині вдосконалення правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, топографій інтегральних мікросхем, торговельних марок, географічних зазначень та щодо удосконалення захисту прав інтелектуальної власності)

  IV квартал 2016 р.

  —“—

   

  2) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права та суміжних прав

  до прийняття відповідного Закону

  Мінекономрозвитку

   

  3) супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

  —“—

  —“—

  4) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності та захисту цих прав

  IV квартал 2016 р.

  Мінекономрозвитку

  Мінфін

  _____________________