• In English
 • Уряд вніс зміни до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Дане Положення приводиться у відповідність до Закону України "Про публічні закупівлі" в частині визначення повноважень Мінекономрозвитку як Уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері публічних закупівель. Зазначимо, що згідно з Законом України "Про публічні закупівлі" основними функціями Уповноваженого органу є: розроблення і затвердження нормативно-правових актів, аналіз функціонування системи публічних закупівель, узагальнення практики здійснення закупівель, у тому числі міжнародної, забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу, розроблення та затвердження примірної тендерної документації тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 31 серпня 2016 р. № 568

  Київ

  Про внесення змін до Положення про
  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 “Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2183; 2015 р., № 34, ст. 1010, № 48, ст. 1541, № 78, ст. 2603; 2016 р., № 6, ст. 303, № 20, ст. 800, № 26, ст. 1034, № 60, ст. 2049), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 18

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 серпня 2016 р. № 568

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про
  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

  1. В абзаці третьому пункту 1, абзаці сьомому підпункту 1 пункту 3, підпунктах 55 і 58 пункту 4 слова “державних закупівель” замінити словами “державних та публічних закупівель”.

  2. У пункті 4:

  1) у підпункті 55 слова “та контролю” виключити;

  2) доповнити пункт підпунктом 551 такого змісту:

  “551) здійснює щороку підготовку та подання до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Рахункової палати звіту, який містить аналіз функціонування системи публічних закупівель;”;

  3) підпункт 56 викласти в такій редакції:

  “56) узагальнює практику здійснення закупівель, у тому числі міжнародну, вивчає, узагальнює та поширює світовий досвід з питань закупівель;”;

  4) доповнити пункт підпунктами 561, 571—573, 591—594 такого змісту:

  “561) здійснює міжнародне співробітництво у сфері закупівель;”;

  “571) надає узагальнені відповіді рекомендаційного характеру щодо застосування законодавства у сфері закупівель;

  572) надає на власному інформаційному ресурсі безоплатні консультації рекомендаційного характеру з питань закупівель;

  573) інформує громадськість про політику та правила публічних закупівель;”;

  “591) забезпечує функціонування веб-порталу та інформаційного ресурсу з питань публічних закупівель, а також здійснює їх наповнення;

  592) здійснює співробітництво з державними органами та громадськими організаціями щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

  593) проводить авторизацію електронних майданчиків;

  594) взаємодіє з громадськістю з питань удосконалення системи публічних закупівель і організовує наради та семінари з питань закупівель;”.

  _____________________