• In English
 • Уряд затвердив склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Документом також затверджено граничну чисельність і штатний розпис та визначенні умови оплати праці працівників Агентства. Також урегульовані питання щодо присудження наукових ступенів та здійснення акредитації до початку реалізації Національним агентством своїх повноважень. Прийняття акта забезпечило початок діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 27 липня 2016 р. № 567

  Київ

  Деякі питання діяльності Національного агентства
  із забезпечення якості вищої освіти

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти згідно з додатком.

  2. Затвердити граничну чисельність працівників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у кількості 67 одиниць.

  3. Установити, що:

  працівникам Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти виплачується надбавка у відсотках посадового окладу за стаж роботи у таких розмірах: понад три роки — 10, понад п’ять років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу. При цьому до стажу роботи для встановлення надбавки зараховуються період роботи на посаді та раніше набутий стаж державної служби, педагогічний, науково-педагогічний або науковий стаж відповідно до законодавства;

  дія Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73, ст. 2401), поширюється на осіб, які продовжують здобувати наукові ступені відповідно до підпункту 7 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”;

  акредитація напрямів підготовки і спеціальностей у вищих навчальних закладах у порядку, передбаченому Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 32, ст. 1491), здійснюється до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1117 “Про затвердження форми сертифіката про акредитацію освітньої програми, порядку оформлення, переоформлення, видачі, зберігання та обліку таких сертифікатів” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 103). У зазначений період розгляд акредитаційних справ та прийняття рішення про видачу сертифікатів про акредитацію здійснюється Акредитаційною комісією відповідно до Положення про Акредитаційну комісію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. № 1380 “Про ліцензування освітніх послуг” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 36, ст. 1946; 2012 р., № 65, ст. 2662).

  4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 5 цієї постанови, який набирає чинності з 31 грудня 2019 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2016 р. № 567

  СКЛАД

  Національного агентства із забезпечення
  якості вищої освіти

  АНДРЄЄВ
  Микита Андрійович

  президент всеукраїнської молодіжної громадської організації “Українська асоціація студентського самоврядування”, аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

  БАБАК
  Сергій Віталійович

  завідувач лабораторії проблем моніторингу довкілля на базі безпілотних авіаційних комплексів державного підприємства “Науково-технічний центр новітніх технологій НАН України”, радник ректора приватного вищого навчального закладу “Університету новітніх технологій”, доктор технічних наук

  БІТАЄВ
  Валерій Анатолійович

  член-кореспондент Національної академії мистецтв, доктор філософських наук, професор

  ВОЛОСОВЕЦЬ
  Олександр Петрович

  завідувач кафедри педіатрії № 2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, головний спеціаліст відділу освіти і науки МОЗ, член-кореспондент Національної академії медичних наук, доктор медичних наук, професор

  ВИЖВА
  Сергій Андрійович

  завідувач кафедри геофізики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук, професор

  ЗАДОЯ
  Анатолій Олександрович

  завідувач кафедри міжнародної економіки та економічної теорії Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, професор

  КЛИМКОВА 
  Ірина Ігорівна

  генеральний директор Міжнародного відкритого університету ПрАТ “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом”, кандидат політичних наук, доцент

  КОЛЕСНІКОВА 
  Олена Валеріївна

  заступник генерального директора Всеукраїнського об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу Федерація металургів України

  КОЛИШКО 
  Родіон Анатолійович

  директор департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної відповідальності Федерації роботодавців України

  КУЗНЄЦОВА 
  Наталія Семенівна

  академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор

  КУРБАТОВ 
  Сергій Володимирович

  завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук, доктор філософських наук

  ЛАКИДА
  Петро Іванович

  директор навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор сільськогосподарських наук, професор

  ЛОКТЄВ 
  Вадим Михайлович

  завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, академік-секретар відділення фізики і астрономії Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, професор

  МЕДВЕДЄВ 
  Володимир Костянтинович

  завідувач кафедри радіотехнічних та спеціальних військ Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат військових наук, професор

  НАЗАРОВ
  Іван Володимирович

  професор кафедри організації судових і правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент

  РИЖКОВСЬКИЙ
  Володимир Олегович

  завідувач навчально-методичної лабораторії Рівненського базового медичного коледжу, кандидат медичних наук, доцент

  РУСНАК 
  Олена Валеріївна

  студентка Національного університету “Києво-Могилянська академія”

  СЕРГІЄНКО 
  Ігор Анатолійович

  голова галузевої ради з розроблення професійних стандартів і професійних кваліфікацій Всеукраїнського галузевого об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості

  СТРИЖАК 
  Петро Євгенович

  завідувач відділу хімії Інституту фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук, член-кореспондент Національної академії наук, доктор хімічних наук, професор

  ХАРЕБА
  Володимир Васильович

  член-кореспондент Національної академії аграрних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор

  ХРАПАТИЙ
  Сергій Вікторович

  головний спеціаліст відділу з питань освіти і науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту Секретаріату Кабінету Міністрів України, доктор фізико-математичних наук, доцент

  ЧУГУНОВ
  Ігор Якович

  завідувач кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор

  ШИРОБОКОВ 
  Володимир Павлович

  завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, академік Національної академії наук, академік Національної академії медичних наук, доктор медичних наук, професор

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2016 р. № 567

  ЗМІНИ,
  що вносяться до
  постанов Кабінету Міністрів України

  1. Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 462, доповнити розділом ХХХV такого змісту:

  “ХХХV. Національне агентство із забезпечення
  якості вищої освіти

  Голова

  25

  Керівник секретаріату

  22

  Заступник керівника секретаріату

  21

  Директор департаменту секретаріату

  19—20

  Керівник відділу

  15—18

  Завідувач сектору

  13—14

  Фахівець:

   

  провідний

  12

  I категорії

  11                               

  II категорії

  10

  без категорії

  9”.

  2. У Порядку присудження наукових ступенів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328; 2015 р., № 73, ст. 2401; 2016 р., № 3, ст. 185):

  1) абзаци перший і другий пункту 7 виключити;

  2) в абзаці першому пункту 27 слова , роботою спеціалізованих вчених рад виключити;

  3) розділи “Позбавлення наукових ступенів” і “Розгляд апеляцій” виключити.

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 липня 2016 р. № 567

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3269).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 64, ст. 2328).

  3. Пункт 41 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 63, ст. 2283).

  4. Пункт 59 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 955 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 101).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 січня 2014 р. № 29Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 10, ст. 332).

  6. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656 “Деякі питання реалізації статті 54 Закону України “Про вищу освіту” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 73, ст. 2401).

  7. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1159 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 185).

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 173Про відновлення дії постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1183 та внесення до неї змін” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 903).

  _____________________