На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання" Урядом упорядковано питання оплати праці асистента вихователя в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу шляхом внесення посади "Асистент вихователя дошкільного навчального закладу" до схеми тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій. Реалізація нормативно-правового акта сприятиме вирішенню питань встановлення асистенту вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі на основі Єдиної тарифної сітки посадового окладу та стане на захисті прав учасників навчально-виховного процесу.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 526

Київ

Про внесення зміни у додаток 2 до
постанови Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2002 р. № 1298 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміну у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699, № 52, ст. 2389; 2005 р., № 40, ст. 2544; 2015 р., № 55, ст. 1806), доповнивши підрозділ 2 розділу I у графі “Посада” після слів “асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням” словами “, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі”.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

В. ГРОЙСМАН

 

 

Інд. 73