• In English
 • Урядом упорядковано процедуру використання коштів, передбачених у Державному бюджеті на закупівлю послуг санаторно-курортного лікування для постраждалих учасників антитерористичної операції. Зокрема, повноваження щодо закупівлі послуг із санаторно-курортного лікування для учасників антитерористичної операції делеговано на місцевий рівень. Зокрема, з 2017 році учасники АТО самостійно обиратимуть путівки до санаторіїв з огляду на свої потреби. Зміни до діючого Порядку використання коштів ухвалені в зв'язку із зміною відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" назви програми, яка стосується оздоровлення постраждалих учасників антитерористичної операції.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 серпня 2016 р. № 510

  Київ

  Про внесення змін до Порядку використання
   коштів, передбачених у державному бюджеті
  на забезпечення постраждалих учасників
  антитерористичної операції санаторно-
  курортним лікуванням  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня  2015 р. № 200 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 895), зміни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 7 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 серпня 2016 р. № 510

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених
  у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

  1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

  “1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — особи).”.

  2. Абзац другий підпункту 3 пункту 2 після слів “до санаторіїв” доповнити словом “(відділень)”.

  3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

  “5. Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

  Під час подання копій документів, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.”.

  4. Абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

  “Повторне взяття на облік проводиться на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви, якщо строк дії зазначеної довідки не закінчився.”.

  5. Пункт 14 викласти в такій редакції:

  “14. Інформація про потребу в путівках подається органами соціального захисту населення до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, до компетенції якого належать питання соціальної політики, структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) щороку не пізніше ніж 1 червня та 15 листопада.”.

  6. Пункт 16 викласти в такій редакції:

  “16. Забезпечення путівками осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку, проводиться в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, взятих на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, згідно з договорами, укладеними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення із санаторно-курортними закладами, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та акредитацію не нижче першої категорії.”.

  7. Пункти 18 і 19 викласти в такій редакції:

  “18. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

  Служба (відповідальний виконавець бюджетної програми);

  структурні підрозділи з питань соціального захисту населення;

  органи соціального захисту населення.

  Відповідальний виконавець за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє кошти, передбачені на оплату послуг санаторно-курортного лікування, між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення пропорційно чисельності осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

  Оплата послуг санаторно-курортних закладів із санаторно-курортного лікування проводиться розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня —структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення в установленому законодавством порядку на підставі укладених договорів та актів наданих послуг.

  19. Бюджетні кошти спрямовуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення або органами соціального захисту населення на:

  закупівлю послуг (путівок) із санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

  закупівлю послуг (путівок) без лікування в санаторно-курортних закладах для громадян, що супроводжують інвалідів I групи;

  оплату проїзду для громадян, що супроводжують інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.”.

  8. Перше речення пункту 21 після слів “показники, для” доповнити словами “узагальнення та”.

  _____________________