Уряд затвердив Стратегію реформування державного управління України на 2016-2020 роки. Завданням Стратегії є формування ефективної системи державного управління, що відповідає принципам публічного адміністрування ЄС, яка здатна виробляти і реалізувати цілісну державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики; надання якісних публічних послуг громадянам та забезпечення оптимального використання публічних фінансів. Розпорядженням затверджено проект Плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016-2020 роки, яким визначаються завдання, заходи, індикатори та строки виконання, а також визначаються відповідальні виконавці.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 474-р

Київ

Деякі питання реформування державного
 управління України

1. Схвалити Стратегію реформування державного управління України на 2016—2020 роки, що додається.

2. Затвердити план заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки та подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Координаційній раді з питань реформування державного управління інформацію про стан його виконання.

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

Інд. 52

Стратегія та планзаходів, що додаються: