Уряд затвердив обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році. Зокрема, передбачено наступні обсяги прийомів державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою: "молодший спеціаліст" - 67,5 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання - 61,1 тис. осіб, що порівняно з минулим роком збільшено на 13,9 та 10,7 відсотка; "бакалавр" - 90,7 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання - 83,2 тис. осіб, або на 6,4 та 4,8 відсотка менше, ніж у 2015 році; "спеціаліст на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра" - 42,9 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання - 33,9 тис. осіб, що більше проти минулого року відповідно на 22,4 та на 14,6 відсотка; "магістр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра" - 60 тис. осіб, у тому числі за денною формою навчання - 49,3 тис. осіб, що більше у порівнянні з 2015 роком відповідно на 50,9 та на 47,9 відсотка. Проектні показники державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів становитимуть: до аспірантури - 4,6 тис. осіб, у тому числі з відривом від виробництва - 3,6 тис. осіб, що менше порівняно з 2015 роком відповідно на 17,2 та 7,7 відсотка; до докторантури - 493 особи, що зменшено порівняно з минулим роком на 4,5 відсотка.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 408

Київ

Про державне замовлення на підготовку фахівців,
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів,
на підвищення кваліфікації та перепідготовку
кадрів у 2016 році


Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році та перелік державних замовників, що додаються.

Прем’єр-міністр України                                                                 В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

Обсяги та перелік, що додаються: