Уряд визначив умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах. Зокрема, затверджено розміри посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та інших державних органів. Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про державну службу" на працівників патронатних служб не поширюється дія цього Закону.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 травня 2016 р. № 323

Київ

Про умови оплати праці працівників
патронатних служб в державних органах

Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах згідно з додатками 1—5.

2. Надати право Керівнику Апарату Верховної Ради України, Главі Адміністрації Президента України, Державному секретареві, керівнику державного органу або заступнику керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за погодженням з посадовою особою, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів — відповідно до розмірів посадових окладів, затверджених згідно з пунктом 1 цієї постанови;

надбавку за інтенсивність праці;

надбавку за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

2) здійснювати преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

3. Виплачувати працівникам патронатної служби:

надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за стаж роботи включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”;

матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

4. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

6. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 року.

Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 Додаток  1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 травня 2016 р. № 323

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб
Голови Верховної Ради України, його першого заступника
та заступника, керівника Апарату


 

Найменування посад

Місячні посадові оклади, гривень

Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

9 046

Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

8 615

Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

7 754—8 529

Керівник структурного підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

6 720—7 392

Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату

6 384—7 022

 

_____________________

 

 

 

 

 Додаток  2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 травня 2016 р. № 323

РОЗМІРИ

посадових окладів працівників патронатних служб

Президента України, в Адміністрації Президента України

 

Найменування посад

Місячні посадові оклади, гривень

Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

9 477

Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України

9 046

Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України

8 594

Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України

8 615

Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України

6 720

Головний консультант Офісу Глави Адміністрації Президента України

4 308

 

_____________________

 

 

 

 

 Додаток  3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 травня 2016 р. № 323

РОЗМІРИ

посадових окладів працівників патронатних служб

в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

Найменування посад

Місячні посадові оклади, гривень

Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

9 046

Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

8 865

Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

8 615

Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

6 720

Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

6 384

 

_____________________

 

 

 

 

 Додаток  4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 травня 2016 р. № 323

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб
Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
віце-прем’єр-міністрів України


 

Найменування посад

Місячні посадові оклади, гривень

Керівник патронатної служби

8 615—9 046

Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

7 754—8 529

Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

6 720—7 392

Помічник

6 384—7 022

Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

6 065—6 671

Референт Прем’єр-міністра України, консультант

4 308

_____________________

 

 

 

 

 Додаток 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323

РОЗМІРИ
посадових окладів працівників патронатних служб
в державних органах

Найменування посад

Місячні посадові оклади (гривень)
з урахуванням юрисдикції державних органів

вся територія України

територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

територія одного або кількох районів, міст обласного значення

Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

7 926—8 615

6 203—6 892

4 480—5 169

Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

7 530—8 184

 

 

Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

5 341—6 720

3 618—4 997

 

Радник

5 341—6 720

3 618—4 997

3 446

Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

5 074—6 384

 

 

Прес-секретар, помічник, референт

4 308—5 341

3 274

2 585

Радник, помічник Голови Конституційного Суду України; помічник, науковий консультант судді Конституційного Суду України

9 646

 

 

Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів

9 646

 

 

Помічник: голови суду, заступника голови суду апеляційних судів

 

6 890

6 890

Помічник голови суду, заступника голови місцевого суду; помічник судді: апеляційного суду, місцевого суду

 

5 512

5 512

_____________________

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 травня 2016 р. № 323

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2005 р. № 1035 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 44, ст. 2772).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2006 р. № 1792 “Про умови оплати праці керівника Апарату Прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступників” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3502).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 98 “Про умови оплати праці керівника Служби Першого віце-прем’єр-міністра України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 413).

6. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 534 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 і від 9 березня 2006 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1603) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 379 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 37, ст. 1375) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 298 “Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах”.

_____________________