Уряд визначив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України у травні - червні 2016 р. до Збройних Сил та інших військових формувань для проходження строкової військової служби буде відправлено 16 615 осіб, із них до: Збройних Сил України - 8 015 осіб; Національної гвардії України - 4 000 осіб; Державної прикордонної служби - 4 000 осіб; Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб. Це рішення Кабінету Міністрів забезпечить своєчасне виконання заходів, повязаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у травні - червні 2016 р., а також визначить обсяги видатків для проведення призову.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 квітня 2016 р. № 311-р

Київ

Про затвердження чисельності громадян України,
що підлягають призову на строкову військову службу,
обсягу видатків для проведення призову
у травні — червні 2016 року


1. Затвердити:

чисельність громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу у травні — червні  2016 р., з областей, м. Києва згідно з додатком 1;

обсяг видатків для проведення призову громадян України на строкову військову службу у травні — червні  2016 р. згідно з додатком 2.

2. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 5 травня 2016 р. кошти на рахунки обласних, Київського міського військових комісаріатів в обсязі, затвердженому цим розпорядженням.

3. Міністерству внутрішніх справ, Державній спеціальній службі транспорту, Адміністрації Державної прикордонної служби перерахувати до 5 травня 2016 р. кошти Міністерству оборони за перевезення та харчування громадян України, призваних на строкову військову службу до Національної гвардії, Адміністрації Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, в сумі 1 106 920 гривень, 1 106 920 гривень та 166 038 гривень відповідно.

4. Міністерству оборони забезпечити:

проїзними документами громадян України, призваних на строкову військову службу, для прямування від збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби, а також забезпечити їх харчування під час перебування в зазначених пунктах і дорозі;

цільове використання перерахованих Міністерством внутрішніх справ, Державною спеціальною службою транспорту, Адміністрацією Державної прикордонної служби коштів у визначених пунктом 3 цього розпорядження обсягах.

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу у травні — червні 2016 року.

6. Виконання цього розпорядження здійснити в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх справ і Міністерству інфраструктури.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

                В. ГРОЙСМАН

 

 

 

Інд. 72Додатки 1 і 2, що додаються: