• In English
 • Кабінет Міністрів затвердив Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування. Це один з першочергових нормативно-правових актів, передбачених Законом України "Про державну службу". Затверджені критерії дозволять у кожному державному органі визначити перелік посад працівників, які виконують функції з обслуговування. Такими критеріями вважаються зміст і характер виконуваної роботи, що пов`язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу (структурного підрозділу) незалежно від напряму та характеру його завдань. Документ розроблений Нацдержслужбою і враховує надані пропозиції та зауваження громадськості, державних органів та міжнародних експертів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 6 квітня 2016 р. № 271

  Київ

  Про затвердження критеріїв визначення переліку
  посад працівників державних органів, які виконують
  функції з обслуговування

  Відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, що додаються.

  2. Державним органам, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, на територію однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, на територію одного або кількох районів, міст обласного значення, у місячний строк розробити відповідно до затверджених цією постановою критеріїв та подати Національному агентству з питань державної служби для затвердження переліки посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.

  3. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 19

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 квітня 2016 р. № 271

  КРИТЕРІЇ
  визначення переліку посад працівників державних органів,
  які виконують функції з обслуговування

  1. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, є зміст і характер виконуваної ними роботи, що в переважній більшості не передбачає здійснення повноважень, безпосередньо  пов’язаних з виконанням завдань і функцій, визначених частиною першою статті 1 Закону України “Про державну службу”, а також роботи, що пов’язана із забезпеченням належних умов функціонування державного органу, а саме:

  комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, реставраційними та будівельно-монтажними роботами;

  документальним забезпеченням та діловодством (крім працівників, які опрацьовують документи з обмеженим доступом);

  комп’ютерним забезпеченням та впровадженням інформаційних технологій (крім працівників, до компетенції яких належить адміністрування загальнодержавних реєстрів та баз даних, а також забезпечення захисту інформації);

  виконанням функцій секретаря і стенографіста, комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, записом і опрацюванням цифрових даних;

  веденням архіву та виконанням функцій з бібліотечного обслуговування;

  матеріально-технічним та господарським забезпеченням.

  2. Перелік посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, визначається відповідно до:

  документів, а саме регламентів, директив, методичних рекомендацій, посібників, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій, нормативних документів, які визначають вимоги до змісту і характеру виконуваної за посадою роботи, вимоги до напряму підготовки (отримання особою професії, спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, що претендують на зайняття посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування;

  проектів організаційно-розпорядчих документів, що відображають структуру державних органів, в тому числі співвідношення посад державної служби та посад працівників таких органів, які виконують функції з обслуговування.

  _____________________