• In English
 • Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020". Порядком визначено механізм використання коштів, що передбачені Міністерству освіти і науки. Реалізація цієї постанови Кабінету Міністрів України забезпечить необхідні правові умови для сплати за кожен рік участі у Програмі фінансового внеску України до загального бюджету Європейського Союзу. Окрім того, після повної сплати щорічного внеску, європейською стороною здійснюватиметься повернення 50% відсотків від сплаченого Україною внеску, які будуть зараховуватися на спеціальний фонд Міністерства освіти і науки України. Відповідно до усталеної практики Європейського Союзу в країнах Східного партнерства щодо використання коштів від поверненої частини сплаченого внеску зазначені кошти спрямовуються на посилення участі наукових установ, організацій, університетів у Програмі "Горизонт 2020", а також на посилення наукової та інноваційної систем, зокрема на: придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми "Горизонт 2020"; забезпечення участі представників країни у засіданнях Програмних комітетів програми Горизонт 2020; стимулювання наукових установ та організацій; проведення заходів спрямованих на популяризацію Програми "Горизонт 2020" (тренінги, семінари, інформаційні дні, тощо).


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 23 березня 2016 р. № 227

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для виконання
  зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського
  Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                             А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 18

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 23 березня 2016 р. № 227

  ПОРЯДОК
   використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі
  Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій
  “Горизонт 2020”  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі — бюджетні кошти).

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОН.

  3. Кошти загального фонду спрямовуються на сплату внеску до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі — Програма “Горизонт 2020”).

  4. Сплата внесків до загального бюджету Європейського Союзу за участь у Програмі “Горизонт 2020” здійснюється на підставі запитів Європейської Комісії відповідно до Угоди між Україною і Європейським Союзом про участь України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

  5. Кошти спеціального фонду, отримані за рахунок відповідного зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу, спрямовуються на:

  придбання обладнання та матеріалів для проведення наукових досліджень за пріоритетами Програми “Горизонт 2020” вищими навчальними закладами та науковими установами з метою стимулювання їх участі у Програмі “Горизонт 2020”;

  участь українських делегатів та експертів у засіданнях комітетів Програми “Горизонт 2020” та у роботі Ради правління Об’єднаного дослідницького центру;

  реалізацію вищими навчальними закладами та науковими установами науково-технічних та інноваційних проектів, визначених за результатами конкурсного відбору;

  фінансову підтримку заходів, спрямованих на популяризацію Програми “Горизонт 2020” (тренінги, семінари, інформаційні дні тощо).

  6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

  7. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому порядку.

  8. МОН подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та до 20 січня наступного року Мінфіну інформацію про використання коштів за напрямами відповідно до пунктів 3 і 5 цього Порядку.

  9. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому порядку.

  10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками, операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

  ____________________