• In English
 • Кабінет Міністрів розширив коло військовослужбовців, яким надаватиметься грошова компенсація за жиле приміщення, надання якого передбачено законодавством. Таке право, окрім "поза черговиків" та тих, хто перебуває на обліку для поліпшення житла на загальних підставах, надано також і "першочерговикам". З метою соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей Урядом прийнято постанову "Про внесення змін до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення", якою вносяться зміни до чинної постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 № 728 "Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян". Рішенням Уряду категорії осіб, яким буде надаватися грошова компенсація за належне для отримання жиле приміщення, доповнено категорією осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень. До внесення змін грошова компенсація надавалася лише військовослужбовцям, які перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов на загальних підставах і військовослужбовцям, які користуються правом позачергового одержання житла. Рішення Уряду сприятиме посиленню соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 16 березня 2016 р. № 183

  Київ

  Про внесення змін до Порядку визначення розміру і

  надання військовослужбовцям та членам їх сімей

  грошової компенсації за належне їм для

  отримання жиле приміщення

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 728 “Деякі питання забезпечення житлом військовослужбовців та інших громадян” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2503), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                    А. ЯЦЕНЮК

   

   

   

  Інд. 72

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 березня 2016 р. № 183

  ЗМІНИ,
  що вносяться до  Порядку визначення розміру і надання
   військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації
  за належне їм для отримання жиле приміщення


  1. В абзаці другому пункту 4 слова “які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списку осіб, що мають право на позачергове отримання жилих приміщень” замінити словами “які потребують поліпшення житлових умов та/або включені до списків осіб, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень”.

  2. Пункт 5 після слів “мають право на” доповнити словами “першочергове чи”.

  3. У пункті 6 слова “або виключення із списку громадян, що мають право на позачергове отримання  жилих приміщень” замінити словами “або виключення із списків громадян, що мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень”.

  4. У пункті 9 слова “з урахуванням часу взяття військовослужбовців та членів їх сімей на такий облік та/або включення їх до списку осіб, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень” замінити словами “з урахуванням часу взяття військовослужбовців та членів їх сімей на такий облік та/або включення їх до списків осіб, які мають право на першочергове чи позачергове отримання жилих приміщень”.

   

  _____________________