З метою єдності вимірювань Уряд прийняв новий Технічний регламент засобів вимірювальної техніки. Прийняття Технічного регламенту забезпечить адаптацію національного законодавства до європейського в сфері метрології та усунення технічних бар'єрів у торгівлі та спрощення доступу вітчизняних засобів вимірювальної техніки на ринок ЄС. Технічним регламентом передбачено встановлення: суттєвих вимог, яким повинні відповідати засоби вимірювальної техніки; обов'язків виробників засобів вимірювальної техніки; уповноважених представників; імпортерів та розповсюджувачів засобів вимірювальної техніки; процедури оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки вимогам Технічного регламенту; маркування відповідності та здійснення державного ринкового нагляду щодо введених в обіг засобів вимірювальної техніки. Технічний регламент розроблений на основі Директиви 2014/32/ЄС про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів та Директиви 2015/13, якою було внесено зміни технічного характеру до Директиви 2014/32/ЄС.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2016 р. № 163

Київ

Про затвердження Технічного регламенту
засобів вимірювальної техніки

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент засобів вимірювальної техніки, що додається.

2. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити впровадження затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

3. Установити, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 27, ст. 905), та введені в обіг до дня набрання чинності цією постановою, не може бути заборонено або обмежено з причин невідповідності таких засобів вимірювальної техніки вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту протягом строку дії, визначеного у сертифікаті відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу, виданому в установленому порядку до набрання чинності Законом України від 5 червня 2014 р. № 1314-VII “Про метрологію та  метрологічну діяльність”.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її офіційного опублікування.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 75

 

 

Технічний регламент та перелік, що додаються: