Урядом нормативно врегульовано діяльність Нацполіції України щодо протидії незаконному обігу наркотиків. Кабінет Міністрів України вніс зміни до деяких урядових постанов, які регулюють правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на території держави. Прийняття запропонованих змін забезпечить виконання Національною поліцією функцій, які раніше були покладені на органи внутрішніх справ. Йдеться про діяльність, пов'язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у тому числі недопущення витоку їх у незаконний обіг. Зокрема, зміни стосуються участі поліцейських у таких сферах, як перевезення та зберігання наркотиків, використання об'єктів та приміщень, де зберігаються наркотики. Законодавче врегулювання зазначених функцій, у тому числі щодо надання дозволу на використання об'єктів, де зберігаються наркотики, дозволить суб'єктам господарської діяльності реалізувати своє право отримати відповідну ліцензію та сприятиме їх подальшій роботі в правовому полі. Нагадаємо, зміни розроблені на виконання Закону України "Про Національну поліцію" та ст. 11 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" та внесені до постанов Кабінету Міністрів України, зокрема: - від 19 березня 2008 року № 211; - від 09 квітня 2008 року № 334; - від 17 квітня 2008 року № 366; - від 07 травня 2008 року № 422; - від 03 червня 2009 року № 589; - від 13 квітня 2011 року № 469.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2 березня 2016 р. № 150

Київ

Про внесення змін до деяких
постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

 

Прем’єр-міністр України

 

 

А. ЯЦЕНЮК

 

 

Інд. 72

 

 

 

 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 березня 2016 р. № 150

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 211 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 23, ст. 685; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) в абзаці першому пункту 7 слово “МВС” замінити словами “Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

2) в абзаці другому пункту 8 слова “територіальному органові МВС та” замінити словами “структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органові”;

3) у тексті Правил слова “територіальний орган МВС” в усіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції” у відповідному відмінку.

2. У Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2014 р., № 4, ст. 101):

1) в абзаці третьому пункту 7 слова “територіального органу МВС” замінити словами “структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

2) у третьому реченні пункту 20 слова “територіальним органам МВС” замінити словами “структурним підрозділам Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”.

3. У Порядку перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України та оформлення необхідних документів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2008 р. № 366 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 31, ст. 977):

1) у пункті 3 слово “МВС” замінити словами “Національної поліції”;

2) у першому реченні абзацу другого пункту 6 слова “органом внутрішніх справ” замінити словами “органом Національної поліції”;

3) у пункті 7 слова “патрульного автомобіля Державтоінспекції або державної служби охорони при МВС” замінити словами “транспортного засобу спеціалізованого призначення патрульної поліції або поліції охорони”.

4. У тексті Порядку зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. № 422 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 34, ст. 1135; 2012 р., № 71, ст. 2870), слова “органи МВС” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “органи Національної поліції” у відповідному відмінку і числі.

5. У Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 44, ст. 1477; 2011 р., № 85, ст. 3112):

1) у пунктах 14 та 31 слова “територіальному органові внутрішніх справ та” замінити словами “структурному підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції та територіальному органові”;

2) в абзацах першому і третьому пункту 42 слова “територіального органу внутрішніх справ, представник територіального органу внутрішніх справ” замінити словами “територіального органу Національної поліції та представник структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції”;

3) в абзаці другому пункту 45 слова “органах внутрішніх справ” замінити словами “органах Національної поліції”;

4) у тексті Порядку слово “МВС” замінити словами “Національна поліція” у відповідному відмінку, а слова “територіальний орган внутрішніх справ” в усіх відмінках — словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції” у відповідному відмінку.

6. У Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1437; 2012 р., № 16, ст. 593):

1) у пункті 2 слова “головними управліннями, управліннями МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі — територіальні органи внутрішніх справ)” замінити словами “структурними підрозділами Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції (далі  структурні підрозділи Департаменту протидії наркозлочинності)”;

2) пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. З метою перевірки відповідності об’єктів чи приміщень установленим МВС вимогам проводиться їх обстеження працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.”;

3) в абзаці першому пункту 12 слова “членами комісії” замінити словами “працівниками структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності та органу поліції охорони в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі”;

4) у пункті 14:

в абзаці першому слово “першим” виключити;

в абзаці другому слова “Територіальний орган внутрішніх справ” замінити словами “Структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності”;

5) у тексті Порядку слова “територіальний орган внутрішніх справ” в усіх відмінках замінити словами “структурний підрозділ Департаменту протидії наркозлочинності” у відповідному відмінку;

6) у додатку до Порядку слова “територіального органу внутрішніх справ” замінити словами “структурного підрозділу Департаменту протидії наркозлочинності”. 

_____________________